„Łączy nas… innowacyjny biznes”

DC Centrum Sp. z o.o.

Projekt: VR Inkubator – miejsce realizacji działań na rzecz rozwoju MŚP i wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu.
Nominacja za szerokie zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w biznesie, edukacji i inkubacje młodych przedsiębiorców.

VR Inkubator jest miejscem przyjaznym biznesowi, daje bowiem możliwość korzystania z licznych usług doradczych i szkoleniowych oraz nowoczesnej zróżnicowanej przestrzeni. Tu zarówno młodzi, jak i bardziej doświadczeni przedsiębiorcy, mogą sprawdzać i testować swoje śmiałe pomysły biznesowe.

 

VR Inkubator powstał w 2021 roku. To ponad 1400 m2 powierzchni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajdują się tu pomieszczenia dedykowane działaniom technologicznym. Sale VR wyposażone w nowoczesny sprzęt. Przedsiębiorcy projektują i testują tu rozwiązania m.in. dla sektora medycyny i architektury. Kolejne poziomy budynku to przestrzenie biurowe i biznesowe, następnie: sale konferencyjne i pomieszczenie rekreacyjne.

 

Nowoczesne technologie dają nam coraz większe możliwości. Nie ma wątpliwości, że DC Centrum dokłada do tego swoją cegiełkę. Jeśli uważasz, że zasługują na Twój głos – nie zwlekaj!

 

Więcej o nominowanym projekcie przeczytasz w naszym artykule „Wirtualna rzeczywistość, nieograniczone możliwości”.

 

vrinkubator.pl

O funduszach przy kawie

18 lat obecności Polski w Unii Europejskiej i nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”, to doskonała okazja, aby przybliżyć efekty wdrażania unijnych projektów, w nieco mniej oficjalnej formie. Do rozmowy, zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich nominowanych projektów. Na nasze pytania odpowiedziała Julia Dębicka.
Nasz projekt jest wyjątkowy bo…

wspiera wielkopolskich przedsiębiorców, w tym w obszarze wykorzystania technologii VR w prowadzonej przez nich działalności. Program Inkubacji w VR Inkubatorze w Fałkowie jest wyjątkowy, ponieważ zakłada elastyczność względem potrzeb przedsiębiorców, co jest bardzo istotnym elementem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Unikatowa jest również jego kompleksowość: dostarczane są usługi doradcze, specjalistyczne, jak i okołobiznesowe, a także istnieje możliwość wsparcia inwestycyjnego.

Największym wyzwaniem przy realizacji projektu było…

zidentyfikowanie realnych potrzeb przedsiębiorców i przekazanie im efektów realizacji usług przy jednoczesnym cierpliwym tłumaczeniu obowiązujących nas procedur unijnych. Dużych nakładów pracy wymaga także świadczenie usług doradczych i specjalistycznych dla bardzo szerokiego grona firm, które prowadzą działalność w różnych branżach.

Radością przy realizacji projektu było to…

satysfakcja przedsiębiorców z udzielanego im wsparcia w Programie Inkubacji oraz obserwowanie jak inwestycje poczynione dzięki udziałowi w projekcie realnie wpływają na rozwój ich biznesu. Cieszy nas również możliwość obserwowania jak wielkopolskie firmy reprezentujące bardzo różne branże wprowadzają innowacyjne rozwiązania podnoszące ich konkurencyjności na rynku.

Największą zmianą w życiu naszego zespołu była…

skok jakościowy, jeśli chodzi o możliwości świadczenia usług dla inkubowanych, na który pozwoliło nam korzystanie z VR Inkubatora. Dzięki nowym przestrzeniom i infrastrukturze mogliśmy wesprzeć lokalne biznesy i inicjatywy. VR Inkubator w Fałkowie stał się ważnym miejscem dla lokalnej społeczności między innymi dzięki licznym warsztatom, także dla najmłodszych, imprezom oraz restauracji Inside by Do Środka Poznań serwującej pyszne posiłki.

Nasze kolejne przedsięwzięcia to…

przede wszystkim SYNERGIA INKUBATOR w Żninie – młodszy bliźniak VR Inkubatora w Fałkowie. Jego budowa objęta jest dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. SYNERGIA INKUBATOR zapewni przestrzenie i infrastrukturę, dzięki którym zamierzamy łączyć biznes i kulturę. Czynimy ponadto starania mające na celu realizację kolejnych projektów typu „program inkubacji”, zarówno w VR Inkubatorze, jak i w powstającym SYNERGIA INKUBATORZE.

Unia Europejska to dla nas…

podmiot scalający większość państw w Europie, wyrównujący szansę słabszych regionów i integrujący wszystkich Europejczyków.

Bycie Europejczykiem oznacza…

dzielenie wartości i idei, które mają zbliżać społeczeństwa, dążyć do większej tolerancji i integracji z różnymi ludźmi i narodami, w szczególności teraz, w czasie wojny w Ukrainie. Oznacza to także bycie otwartym na świat, rozwój oraz szanowanie i respektowanie zasad i wartości leżących u podstaw Wspólnoty Europejskiej, w szczególności demokracji, solidarności i praworządności.

Ulubione unijne słowa to…

na pewno „dotacja”, „koszty kwalifikowane”, „zatwierdzenie wniosku”, „dofinansowanie”, „innowacyjność” i „lista rankingowa”. Nie lubimy: „niespójności”, „uszczegółowienia” i „niekwalifikowalności”.

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE” to…

możliwość dotarcia do jeszcze szerszej grupy odbiorców oraz ukazanie jak ważne jest wspieranie lokalnych inicjatyw. To także satysfakcja, że to, co robimy ma znaczenie i jest widziane i doceniane. Widzimy to także jako wyróżnienie i docenienie ciężkiej pracy zarówno naszego zespołu, jak i przedsiębiorców, z którymi na co dzień współpracujemy i współtworzymy Program Inkubacji w VR Inkubatorze w Fałkowie.