Polityka prywatności

Województwo Wielkopolskie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności klientów w tym użytkowników odwiedzających niniejszy serwis.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w niniejszym serwisie WWW jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. +48 61 626 69 69, e-mail: kancelaria@umww.pl, strona: http://www.umww.pl.

 

Inspektor ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się listownie pod adresem: Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, lub poprzez skrytkę elektroniczną ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl

 

Wykorzystywanie danych

W serwisie laczynas.wielkopolskie.pl wykorzystywane są tzw. ciasteczka (z ang. cookies) oraz dane osobowe, które przechowywane mogą być w dziennikach logów systemowych. Przetwarzanie tak zgromadzonych danych odbywa się za Państwa zgodą wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarek internetowych. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w celach: zapewnienia właściwej obsługi użytkowników serwisu, dowodowych (tj. niezbędnych do dochodzenia i ustalenia roszczeń), statystycznych, archiwizacyjnych oraz do komunikacji z użytkownikami serwisu. Dane zgromadzone w ciasteczkach przetwarzane będą przez okres zgodny z funkcjonowaniem ciasteczek, których opis przedstawiamy poniżej. Natomiast, w przypadku gdy Państwa dane będą niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń, przetwarzane będą do czasu zakończenia związanej z tym sprawy oraz w okresie niezbędnym do spełnienia obowiązku archiwizacji, tj. w okresie co najmniej 10 lat od zakończenia sprawy (zgodnie z instrukcją kancelaryjną).

 

Gromadzenie danych

W serwisie przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wobec powyższego znamy również:

  • czas nadejścia zapytania http,

  • czas wysłania odpowiedzi http,

  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,

  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,

  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  • informacje o przeglądarce użytkownika.

 

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu korzystamy z usługi Google Analytics oraz analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że posiadają Państwo prawo do:

  • usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – za wyjątkiem danych osobowych niezbędnych do ustalenia i dochodzenia roszczeń,

  • dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wykorzystanie usług i technologii

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu elektronicznego procesu głosowania w plebiscycie niniejsza strona internetowa (laczynas.wielkopolskie.pl) korzysta z wymienionych niżej usług i technologii.

 

NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Na stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, X (Twitter), Instagram, Google, LinkedIN.

Wyświetlając stronę internetową przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Po użyciu danej wtyczki odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 

WIDEO

Na stronie są osadzone treści wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero podczas odtwarzania treści wideo. Jeżeli użytkownik nie godzi się na ich załadowanie, nie powinien odtwarzać treści wideo umieszczonych na stronie.

Odtwarzając wideo, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu lub nie jest zalogowany. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania , jak również możliwość kontaktu oraz prawa użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

 

GOOGLE reCAPTCHA

W celu ochrony przed nadużyciami w elektronicznym procesie głosowania korzystamy z usługi Google reCAPTCHA. Poprzez weryfikację ręcznego wprowadzania danych serwis ten zapobiega podejmowaniu na stronie internetowej działań o charakterze nadużyć przez automatyzowane oprogramowanie (tzw. boty). Służy to, na mocy art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, ochronie przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów, związanego z ochroną strony internetowej przed nadużyciami oraz niezakłóconą dostępnością online.

Google reCAPTCHA stanowi usługę, oferowaną przez firmę Google Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. W odniesieniu do przekazywania informacji na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i ich przechowywania tamże, stosuje się procedury związane z Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov/list).

Google reCAPTCHA korzysta za pośrednictwem osadzonego w stronie internetowej kodu, tzw. skryptu Java, w ramach prowadzonej weryfikacji z metod, umożliwiających analizę korzystania ze strony internetowej. Zebrane automatycznie informacje na temat korzystania z niniejszej strony internetowej z adresem IP urządzenia końcowego (komputer, telefon, tablet itp.) włącznie przekazywane są z reguły na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Ponadto niektóre zapisane przez serwisy Google w przeglądarce pliki cookies, poddawane są analizie przez Google reCAPTCHA. Informacje na temat polityki ochrony danych Google znajdują się na stronie www.google.com/policies/privacy.

 

Można zapobiec gromadzeniu generowanych przez skrypty Java lub pliki cookies danych (z adresem IP włącznie) związanych z korzystaniem ze strony oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, blokując w ustawieniach przeglądarki działanie skryptu Java lub obsługę plików cookies. Może to jednak uniemożliwić poprawne przeprowadzenie elektronicznego procesu głosowania.

 

GOOGLE ANALYTICS 4, GOOGLE TAG MANAGER

Do analizy strony internetowej używane jest narzędzie Google Analytics udostępniające usługi analizy sieci firmy Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia; dalej „Google”). Przetwarzanie danych osobowych użytkownika za pomocą Google Analytics umożliwia analizę zachowania użytkowników podczas przeglądania strony. Analiza pozyskanych danych umożliwia uzyskanie informacji o wykorzystaniu i funkcjonalności strony internetowej.

 

Zapisywanie plików cookie Google-Analytics 4 oraz korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się po wyrażeniu odpowiedniej zgody, a przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażoną zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Google Analytics 4 stosuje metody, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej, np. pliki cookies. Zebrane automatycznie informacje na temat korzystania z niniejszej strony internetowej przekazywane są z reguły na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

 

W związku z korzystaniem z Google Analytics 4 na stronie internetowej używane są usługi Google Tag Manager. Użycie usługi Google Tag Manager umożliwia zarządzanie tzw. „znacznikami” (niewielkimi fragmentami kodu), które dodano na stronie internetowej. Podczas stosowania znaczników na urządzeniu końcowym użytkownika nie są zapisywane żadne dane.

 

PLIKI COOKIES

W celu umożliwienia korzystania z niektórych funkcji na stronie wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na używanym przez użytkownika urządzeniu końcowym. Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies usuwane są po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, a więc po jej zamknięciu (cookies sesyjne). Inne pliki cookies są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam ponowne rozpoznanie przeglądarki podczas kolejnej wizyty na stronie i identyfikację użytkownika w określonym czasie (cookies stałe).

Czas przechowywania stałych plików cookies można sprawdzić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ustawienia te można dostosować tak, by otrzymywać informacje o zapisywaniu plików cookies i każdorazowo móc decydować o ich akceptacji, bądź wykluczyć akceptację obsługi plików cookies w określonych przypadkach lub generalnie. Poszczególne przeglądarki różnią się od siebie sposobem zarządzania plikami cookies. Informacje na ten temat zamieszczone są w menu pomocy każdej przeglądarki, gdzie można także znaleźć informacje o tym, jak dokonać zmiany ustawień obsługi plików cookies.

Brak akceptacji obsługi plików cookies skutkuje ograniczeniem funkcjonalności strony internetowej.

Mechanizm Cookies w serwisie

Mechanizm Cookies za wyjątkiem usługi Google Analytics nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

Dla niniejszego serwisu przechowujemy następujące pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w określonym odpowiednio czasie. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu.

 

Nazwa Cookie

Rodzaj

Cel i zawartość

vote_category

Chwilowe – do końca dnia

Służy do sprawdzania, czy użytkownik zagłosował na daną kategorię i dostosowania wyświetlanej treści.

vote_project

Chwilowe – do końca dnia

Służy do sprawdzenia, czy użytkownik zagłosował już na dany projekt jako dodatkowy element ochronny głosowania.

Pliki Cookies wykorzystywane przez Google Analytics.

__utmc

Sesyjne

Służy do określenia, czy użytkownik odwiedzał serwis.

__utmt

Chwilowe – 10 min.

Służy do określenia ilości zapytań na stronę.

__utma

Stałe – 2 lata od włączenia lub aktualizacji.

Służy do odróżniania użytkowników i sesji serwisu. Jest aktualizowane podczas przesyłania go do Google Analytics.

__utmz

Stałe – 6 mc od włączenia lub aktualizacji.

Rejestruje źródło przekierowania do serwisu. Jest aktualizowane podczas przesyłania go do Google Analytics.

__utmb

Stałe – 30 min od włączenia lub aktualizacji.

Służy do określenia nowej sesji. Jest aktualizowane podczas przesyłania go do Google Analytics.

_ga

Stałe – 2 lata.

Służy do odróżniania użytkowników serwisu.

_gid

Stałe – 24 h.

Służy do odróżniania użytkowników serwisu.

_gat

Chwilowe – 1 min.

Służy do określenia ilości zapytań na stronę.

 

Szczegóły dotyczące ciasteczek wykorzystywanych przez Google Analytics dostępne są na stronie:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs

 

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Bieżąca polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego serwisu.

 

Zgoda użytkownika serwisu

Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do informacji przechowywanej na jego urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie itp.) lub przechowywanie plików Cookies pochodzących z bieżącej strony w jego urządzeniu końcowym, za pomocą ustawień zainstalowanego przez niego oprogramowania (tj. przeglądarki internetowej).

UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron WWW mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Poniżej znajdą Państwo informacje w jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące wykorzystywania plików Cookies w popularnych przeglądarkach internetowych.

 

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

Słowniczek

Czas nadejścia zapytania http – określa czas uzyskania przez serwer www żądania użytkownika o podanie informacji np.: żądaną stronę www.

Czas odpowiedzi strony http – określa czas, w którym serwer www udzielił odpowiedzi na żądanie użytkownika.

protokół http – (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web).

protokół SSL – protokół, służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.

URL (ang. Uniform Resource Locator) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. URL najczęściej kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania służy do identyfikowania wszelkich zasobów dostępnych w Internecie.

nawigacja w serwisie – przemieszczanie, przechodzenie użytkownika pomiędzy poszczególnymi stronami internetowymi w danym serwisie www.

sesja – to w informatyce obiekt, zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem. Cechą charakterystyczną sesji jest to, że przypisane do niej dane mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny (w przeciwieństwie np. do preferencji przypisywanych do konta klienta). Dane o sesji przechowywane są w plikach Cookie lub w adresie URL.

sesyjny plik Cookie – jest tworzony i występuje w określonym czasie, tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu powoduje usunięcie utworzonego pliku.

automatyczny skrypt – jest to kod programu, który automatycznie przegląda i pobiera informacje np. ze stron internetowych.

Instrukcja Kancelaryjna – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.