Głosowanie już na półmetku!

Społeczna misja, innowacyjny biznes, dobry klimat oraz przyjazna architektura i kultura. 4 kategorie, 19 projektów. Właśnie trwa I edycja plebiscytu czytelników e-magazynu unijnego „Nasz Region” – „Łączy nas WIELkopolskiE” na najlepsze projekty zrealizowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020). To Wielkopolanie zdecydują, który projekt wygra. Wciąż można głosować –  aż do niedzieli 23 października 2022 r. Zwycięzców poznamy 9 listopada.

Wielkopolska od lat jest jednym z liderów wdrażania Funduszy Europejskich – rozdzielanych za pośrednictwem WRPO 2014-2020, który jest w dyspozycji zarządu woj. wielkopolskiego. W regionie zrealizowano już tysiące projektów z oznaczeniem „dofinansowane ze środków unijnych…”. Wystarczy rozejrzeć się po swojej okolicy, by zobaczyć panele fotowoltaiczne, niskoemisyjne autobusy, odnowione centra miast czy kilometry nowych ścieżek rowerowych. Unijne dotacje to również wsparcie kierowane do przedsiębiorców, bezrobotnych, a także nowa jakość usług społecznych, opiekuńczych i zdrowotnych. Spośród tysięcy zrealizowanych projektów kapituła plebiscytu wybrała 19, spośród których to Wielkopolanie wybiorą najlepsze w czterech kategoriach: 1/„Łączy nas… społeczna misja”, 2/„Łączy nas… innowacyjny biznes”, 3/„Łączy nas… architektura i kultura” oraz 4/ „Łączy nas… dobry klimat”.

– Chcemy pokazać pozytywne przemiany, a także docenić lokalnych liderów, społeczników, zaangażowanych samorządowców, przedsiębiorców, menedżerów, tych wszystkich, którzy podejmują ogromny wysiłek, by podnieść jakość naszego życia – mówi Marszałek Marek Woźniak. – Promujemy nie tylko inwestycje infrastrukturalne, ale też inicjatywy zaangażowane społecznie, propagujące europejskie wartości i zrównoważony rozwój. Zachęcam do głosowania, bo w ten sposób możemy docenić ludzi, którzy tak wiele dobrego wnoszą do naszej wspólnoty – podkreśla.

Przypominamy nominowanych w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”:

 

Kategoria „Łączy nas… społeczna misja”

 • Fundacja Dom Autysty za projekt: „Razem do samodzielności – kompleksowe wsparcie osób z autyzmem i ich opiekunów”,
 • Fundacja Akceptacja za projekt: „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”,
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Pleszewie za projekt: „Aktywna integracja w domu św. Alberta – pokonać bezdomność!”,
 • Klub Seniora w Przemęcie za projekt: „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”,
 • Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za projekt: „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”.

Kategoria „Łączy nas… innowacyjny biznes”

 

 • Enforce Medical Technologies Sp. z o.o. za projekt: „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa Enforce Medical Technologies Sp. z o.o. poprzez inwestycję w infrastrukturę badawczo rozwojową oraz przeprowadzenie prac badawczych, celem opracowania prototypu bionicznej protezy stopy”,
 • Inwebit Sp. z o.o. za projekt: „Smart security platform – system podnoszący bezpieczeństwo przestrzeni publicznej”,
 • Visual Sensation Laser Shows&Technologies z Krzycka Małego za projekt: „Rozwój i podniesienie konkurencyjności Visual Sensation Laser Shows & Technologies dzięki innowacyjnym Inwestycjom – II etap”,
 • DC CENTRUM SP. Z O.O. za projekt „VR Inkubator – miejsce realizacji działań na rzecz rozwoju MŚP i wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu”,
 • HiProMine z Robakowa za projekt: „Opracowanie przełomowej technologii BIOINSEC”. Nominacja przyznana została za innowacyjny bioreaktor do przetwarzania produktów ubocznych z przemysłu rolno-spożywczego.

 

Kategoria „Łączy nas… architektura i kultura”

 

 • Gmina Pleszew za projekt: „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto”,
 • Miasto Poznań za projekt: „Muzeum Enigmy w Poznaniu”,
 • Gmina Rokietnica za projekt: „Rozbudowa Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy”,
 • Polski Teatr Tańca w Poznaniu za projekt: „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem”,
 • Gmina Czempiń za projekt: „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu”.

 

Kategoria „Łączy nas… dobry klimat”

 

 • Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Oborniki za projekt: „Windą do lasu – kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonej gospodarce leśnej wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych”,
 • Gminy Rychwał, Golina, Tuliszków i Wierzbinek za projekt: „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”,
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” za projekt: „W zgodzie z naturą – prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin”,
 • Gmina Trzcianka za projekt: „Budowa drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki”.

 

Więcej informacji na temat nominowanych (opisy wraz z uzasadnieniem nominacji, zdjęcia i filmiki) są na stronie laczynaswielkopolskie.pl Za pośrednictwem tej witryny, jeszcze do 23 października będzie można głosować na ulubione projekty.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 9 listopada podczas specjalnego wydarzenia transmitowanego online. Nagrody dla laureatów plebiscytu będą miały charakter honorowy. Organizatorem wydarzenia jest Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu we współpracy z redakcją magazynu „Nasz Region” (czasopisma internetowego, które promuje fundusze europejskie).