„Łączy nas… architektura i kultura”

Gmina Czempiń

Projekt: „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu”.
Nominacja za niezwykłą przemianę miejskiej tkanki z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i poszanowaniem historii miasta.

Szukasz udanej rewitalizacji? Zajrzyj do Czempinia, gdzie swoje oblicze zmieniło centrum miejscowości. Dawna Tlenownia, to dziś – dzięki unijnemu wsparciu – nowoczesne Centrum Aktywizacji Społecznej. Działa tu także Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury, Izba Muzealna, jest też sala widowiskowa, kawiarenka, punkty badań profilaktycznych i nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Metamorfozę przeszedł także Zielony Rynek. Obok nowej zieleni, pojawiły się odnowione alejki spacerowe, ławki, plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Ozdobą parkowego placu jest podświetlana fontanna i tężnia solankowa. Wrażenie robi Aleja Instrumentów, na której zamontowano duże reprodukcje instrumentów muzycznych nawiązujących do tradycji ziemi czempińskiej: dud i harfy.

 

Ta udana rewitalizacja zasługuje na Twój głos w naszym plebiscycie.

 

Więcej o nominowanym projekcie przeczytasz w naszym artykule „Czempiń, jakiego nie znacie”.

 

czempin.pl

O funduszach przy kawie

18 lat obecności Polski w Unii Europejskiej i nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”, to doskonała okazja, aby przybliżyć efekty wdrażania unijnych projektów, w nieco mniej oficjalnej formie. Do rozmowy, nieco mniej oficjalnej, zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich nominowanych projektów. Na nasze pytania odpowiedział Konrad Malicki, Burmistrz Gminy Czempiń.
Nasz projekt jest wyjątkowy bo…

prace rewitalizacjyjne w Czempiniu zmieniły oblicze kluczowych obszarów, czyniąc miasto bardziej atrakcyjnym urbanistycznie, ekonomicznie i społecznie. Projekt objął teren dawnej fabryki tlenu przy ul. Nowej, Plac Zielony Rynek, strefy rekreacji ruchowej zlokalizowane na kilku osiedlach oraz uzupełniająco infrastrukturę drogową.

Największym wyzwaniem przy realizacji projektu było…

uratować formę starego budynku Tlenowni; udało się ocalić ponad trzydzieści procent oryginalnej substancji, przede wszystkim zewnętrznych murów.

Radością przy realizacji projektu było to…

odkrywanie: inwestycje znajdowały się w strefie ochrony konserwatorskiej i równolegle z postępem prac, prowadzony był nadzór archeologiczny. Podczas prowadzenia prac ziemnych napotykano obiekty archeologiczne, wymagające ratowniczych badań wykopaliskowych. Oprócz pozyskanych w toku badań artefaktów, zyskaliśmy bezcenną wiedzę historyczną.

Największą zmianą w życiu naszego zespołu była…

zwiększenie dostępności usług społecznych i aktywizacja mieszkańców Czempinia. Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej podniosło jakość życia mieszkańców, a także stworzyło podstawy do integracji i aktywizacji lokalnej społeczności, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.

Nasze kolejne przedsięwzięcia to…

„Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi”.

Unia Europejska to dla nas…

pokój na kontynencie, swoboda wyboru miejsca zamieszkania, nauki lub pracy w całej UE dla wszystkich Europejczyków, możliwość rozwoju, wsparcie i pomoc rozwojowa dla milionów ludzi na całym świecie, zarówno globalne, jak i lokalne. Wielu przedsięwzięć na terenie Gminy Czempiń nie udałoby się zrealizować bez środków pomocowych Unii Europejskiej. Należą do nich m.in. budowa sali gimnastycznej w Głuchowie, termomodernizacja szkół w Czempiniu i w Głuchowie, rozbudowa przedszkola samorządowego, budowa dróg, modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji sanitarnej, Czempińskiego Węzła Przesiadkowego, uzbrojenie strefy inwestycyjnej w Głuchowie i rewitalizacja miasta.

Bycie Europejczykiem oznacza…

zdolność widzenia wszystkiego w kontekście wspólnego europejskiego domu, który składa się z małych ojczyzn, społeczności lokalnych i regionów. Być Europejczykiem, to umieć odnaleźć swój region, swoją małą ojczyznę w dużym europejskim domu. Bycie Europejczykiem daje możliwość korzystania ze środków unijnych na realizację wartościowych przedsięwzięć, poprawiających komfort życia i wyrównujących szanse.

Ulubione unijne słowa to…

wszystko kryje się w motto Unii Europejskiej „Zjednoczona w różnorodności”

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE” to…

wyjątkowe wyróżnienie, za które już teraz serdecznie dziękujemy. Już samo znalezienie się w gronie nominowanych to dla nas zaszczyt i jednocześnie zachęta oraz mobilizacja do jeszcze bardziej energicznego działania na rzecz Gminy Czempiń.