„Łączy nas… dobry klimat”

Gmina Miejska Kościan

Projekt: Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan. Nominacja za inwestycje w czystą energię i popularyzację proekologicznych postaw wśród mieszkańców.

Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii jest coraz większe. Nie dotyczy to tylko mieszkańców dużych miast, ale także niewielkich gmin. Przykładem jest Kościan, gdzie na ekologię patrzą przez pryzmat zdrowia i jakości życia. Podejmowane tu działania podyktowane są koniecznością ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i emisji szkodliwych gazów. W 2019 roku, przy wsparciu Funduszy Europejskich, w ponad 300 gospodarstwach domowych pojawiły się instalacje fotowoltaiczne.

 

Efekty? Już po ponad dwóch latach obniżono emisję szkodliwych gazów, na czele z dwutlenkiem węgla, o około 2,5 tys. ton. Wyprodukowana przez instalacje fotowoltaiczne energia „kosztowałaby” ponad tysiąc ton węgla kamiennego! Liczby mówią same za siebie. Inwestycja przyniosła ogromne korzyści, dlatego Kościan nie ma zamiaru spoczywać na laurach i planuje kolejne inwestycje.

 

Jeśli troszczysz się o klimat i dbasz o ochronę środowiska, powinieneś oddać swój głos na projekt gminy miejskiej Kościan.

 

Więcej o nominowanym projekcie przeczytasz w naszym artykule: Zamiast tysięcy ton węgla

 

www.koscian.pl

O funduszach przy kawie

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”, to doskonała okazja, aby przybliżyć efekty wdrażania unijnych projektów, w nieco mniej oficjalnej formie. Do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich nominowanych projektów. Na nasze pytania odpowiedział Piotr Ruszkiewicz, burmistrz miasta Kościana.
Nasz projekt jest wyjątkowy bo…

służy nie tylko bezpośrednim beneficjentom, ale wszystkim mieszkańcom miasta. Skala projektu sprawiła, że jego pozytywne skutki odczuwają także ci, którzy nic o nim nie wiedzą – wszyscy bowiem oddychają dziś czystszym powietrzem. Projekt odmienił także postrzeganie odnawialnych źródeł energii i funduszy unijnych. Oswoił je i zmaterializował. Stały się elementem naszej codzienności.

Największym wyzwaniem przy realizacji projektu było…

wypracowanie skutecznych form komunikacji i współpracy z kilkuset beneficjentami.

Radością przy realizacji projektu było to…

śledzenie pozytywnych zmian zachodzących wśród mieszkańców w zakresie postrzegania zielonej energii.

Największą zmianą w życiu naszego zespołu była…

doświadczenie bezpośredniej korzyści z zielonej rewolucji i przynależności do Unii Europejskiej.

Nasze kolejne przedsięwzięcia to…

projekty termomodernizacyjne budynków publicznych i wyposażanie ich w odnawialne źródła energii.

Unia Europejska to dla nas…

rozwój, modernizacja, bezpieczeństwo.

Bycie Europejczykiem oznacza…

bycie członkiem wspólnoty, która daje wsparcie i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa.

Ulubione unijne słowa to…

rozwój, bezpieczeństwo, wspólnota i różnorodność.

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE” to…

wyróżnienie, które cieszy i motywuje do kolejnych działań modernizujących nasze najbliższe otoczenie.