„Łączy nas… dobry klimat”

Gmina Miejska Wągrowiec

Projekt: Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny – miejski EKO park. Nominacja za nowatorskie podejście do ekologicznej edukacji o lokalnej faunie i florze.

W czasach szybko postępujących zmian klimatycznych, zwiększanie świadomości mieszkańców, dotyczącej m.in. zagrożeń oraz wpływu człowieka na środowisko, staje się kluczowe. W Wągrowcu od lat działa Centrum Edukacji Ekologicznej, które stara się szeroko edukować mieszkańców i promować postawy ekologiczne. Dzięki unijnemu wsparciu ośrodek zmodernizowano i rozbudowano o terenowy punkt edukacyjny – miejski EKO Park.

 

Centrum, w którym wykonano niezbędne prace remontowe, rozbudowano o EKO Park wzdłuż rzeki Wełna. Powstał pomost i taras edukacyjny, plac zabaw o tematyce ekologicznej i szlak pieszo-rowerowy. Nie zabrakło również elementów małej architektury. Organizowane są zajęcia terenowe, spotkania różnych grup społecznych, odbywają się też seanse filmów przyrodniczych. Wszystko zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Jeżeli leży Ci na sercu stan środowiska i chcesz, aby Twoje dzieci oddychały czystym powietrzem, swój głos oddaj na projekt gminy Wągrowiec.

 

Więcej o nominowanym projekcie przeczytasz w naszym artykule: Wągrowiec ekologicznie

 

www.wagrowiec.eu

O funduszach przy kawie

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”, to doskonała okazja, aby przybliżyć efekty wdrażania unijnych projektów, w nieco mniej oficjalnej formie. Do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich nominowanych projektów. Na nasze pytania odpowiedział Jarosław Berendt, burmistrz miasta Wągrowca.
Nasz projekt jest wyjątkowy bo…

dzięki niemu całkowitą metamorfozę przeszedł piękny zakątek przyrodniczy położony w centrum miasta, który stał się jednym z ulubionych miejsc spacerów i rekreacji. Dodatkowo, zrewitalizowany Księży Kacerek został zagospodarowany w ten sposób, aby można było przeprowadzać na jego terenie ciekawe, nieszablonowe zajęcia plenerowe w powstałym tutaj Eko Parku, podnoszące świadomość ekologiczną zarówno najmłodszych dzieci, jak i młodzieży oraz dorosłych.

Największym wyzwaniem przy realizacji projektu było…

dostosowanie tempa realizacji prac do warunków hydrologicznych, bowiem były one prowadzone na podmokłym terenie. Z kolei historyczny charakter Księżego Kacerka i jego położenie w zabytkowej części miasta wymagał częstych konsultacji i uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Dodatkowo, ze względu na unikalne otoczenie przyrodnicze, prace budowlane nie mogły przebiegać w okresach ochronnych dla występującej na tym terenie fauny.

Radością przy realizacji projektu było to…

przywrócenie zaniedbanego od lat zakątka miasta do życia, ale także to, że rzeka, która do tej pory była „odwrócona” od miasta, stała się jego integralną częścią, m.in. dzięki budowie pomostu kajakowego. Dzięki zakupowi licznych materiałów edukacyjnych oraz budowie określonych elementów małej architektury poszerzyły się nasze możliwości w zakresie prowadzenia innowacyjnych zajęć edukacyjnych o tematyce ekologicznej.

Największą zmianą w życiu naszego zespołu była…

intensyfikacja zajęć edukacyjnych w oparciu o powstały terenowy punkt edukacji ekologicznej, a także kolejne inwestycje, które – służąc poprawie warunków życia w mieście – pomogą sprostać ekologicznym wyzwaniom. Jedną z nich jest pierwszy w historii miasta próbny odwiert geotermalny, który pozwoli uzyskać odpowiedź na pytanie, czy mamy szansę w przyszłości wykorzystywać odnawialną i tanią energię cieplną. Drugą jest rewitalizacja plaży miejskiej przy Jeziorze Durowskim.

Nasze kolejne przedsięwzięcia to…

„Węzeł przesiadkowy Rokietnica” zrealizowany w ramach ZIT dla MOF Poznania jako wsparcie strategii niskoemisyjnych w tym mobilności miejskiej oraz ,,Zakup niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Rokietnica” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Unia Europejska to dla nas…

miejsce, w którym integracja i współpraca mają fundamentalne znaczenie. To także platforma swobodnej wymiany myśli, koncepcji oraz wizji rozwoju każdego z państw członkowskich oraz całego kontynentu europejskiego.

Bycie Europejczykiem oznacza…

że każdy z nas jest częścią wielkiej rodziny, która w momentach trudnych razem, ramię w ramię, stawia czoła wyzwaniom.

Ulubione unijne słowa to…

wolność i żadnych granic.

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE” to…

z jednej strony radość, że nasza kreatywność i praca są zauważane na zewnątrz, a z drugiej – motywacja i zachęta do poszukiwania dalszych, innowacyjnych rozwiązań, których przekuwanie w projekty i realizacje przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców naszego miasta.