„Łączy nas… dobry klimat”

Gmina Rokietnica

Projekt: Fabryka Ekologów – edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy. Nominacja za nowatorskie podejście do edukacji ekologicznej najmłodszych i stworzenie przyrodniczych laboratoriów.

W Cerekwicy działa wyjątkowa szkoła podstawowa, która w nowatorski sposób pomaga dzieciom poznawać świat, rozwijać zainteresowania i działać na rzecz ochrony natury. To prawdziwa Fabryka Ekologów.

 

Placówka powstała przy unijnym wsparciu. Uwagę przykuwa interesująca bryła i proekologiczne rozwiązania. Znajduje się tu m.in. podziemny zbiornik na deszczówkę, instalacja absorbująca wodę dla zielonego ogrodu na dachu, system do segregacji odpadów i patio z drzewem, roślinnością oraz siedzeniami.

 

Do dyspozycji młodych ekologów jest ławka solarna, miniturbina wiatrowa, urządzenia do pomiaru i obserwacji meteorologicznych, czujniki pomiaru czystości powietrza. W otoczeniu szkoły znajduje się kompostownik, miniszklarnia umożliwiająca obserwowanie wzrostu warzyw i ziół oraz łąka kwietna.

 

Dbałość o ochronę środowiska i wyrobienie proekologicznych postaw wśród najmłodszych zasługuje na docenienie. Zagłosuj na projekt w plebiscycie.

 

Więcej o nominowanym projekcie przeczytasz w naszym artykule: Fabryka Ekologów w Cerekwicy

 

rokietnica.pl

O funduszach przy kawie

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”, to doskonała okazja, aby przybliżyć efekty wdrażania unijnych projektów, w nieco mniej oficjalnej formie. Do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich nominowanych projektów. Na nasze pytania odpowiedziała Danuta Potrawiak, Sekretarz Gminy Rokietnica.
Nasz projekt jest wyjątkowy bo…

poza wprowadzeniem ekologicznych rozwiązań budowlanych, takich jak panele fotowoltaiczne, zbiornik retencyjny na deszczówkę, czy turbina wiatrowa, był także szerokim działaniem edukacyjnym. Objął nie tylko uczniów, ale również rodziców, dzieci uczące się w pozostałych gminnych podstawówkach oraz szerzej – lokalne społeczności związane środowiskowo z gminnymi szkołami. Działania dają owoce w postaci wiedzy, które przekłada się się na proekologiczną praktykę.

Największym wyzwaniem przy realizacji projektu było…

realizowanie go w czasie pandemii, kiedy część zaplanowanych działań trzeba było modyfikować z uwagi na wprowadzone obostrzenia.

Radością przy realizacji projektu było to…

widzieć, z jakim zainteresowaniem dzieci i dorośli wchodzą w zaproponowane wydarzenia i rozwiązania chroniące środowisko. Dziś obserwujemy, jak zaprocentowały wszystkie podjęte działania i jaką świadomością ekologiczną mogą pochwalić się dzisiaj uczestnicy projektu.

Największą zmianą w życiu naszego zespołu była…

było szerokie zainteresowanie mieszkańców gminy rozwiązaniami ekologicznymi oraz ogromna chęć stosowania ich we własnych gospodarstwach domowych. Realizacja projektu spowodowała częstsze dociekanie lokalnej społeczności, jak Gmina dba o ekologię i z jakich dofinansowań będzie można w tym temacie skorzystać.

Nasze kolejne przedsięwzięcia to…

„Węzeł przesiadkowy Rokietnica” zrealizowany w ramach ZIT dla MOF Poznania jako wsparcie strategii niskoemisyjnych w tym mobilności miejskiej oraz ,,Zakup niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Rokietnica” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Unia Europejska to dla nas…

wspólnota ludzi, którzy mają wspólne cele i wartości, dla których ważny jest rozwój, zachowanie pokoju i równy dostęp do zasobów, takich jak bezpieczeństwo, surowce,nauka czy kultura.

Bycie Europejczykiem oznacza…

przedstawianie wysokiego poziomu człowieczeństwa, poczucie odpowiedzialności za siebie, swoje państwo i pozostałych członków Unii Europejskiej. Pracę nad świadomością obywateli Unii, walkę z dyskryminacją.

Ulubione unijne słowa to…

wspólnota, rozwój, postęp, wartości, tolerancja, praworządność.

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE” to…

radość, zaszczyt i wyróżnienie. To docenienie naszych projektów i starań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców, zgodnie z unijną filozofią i pracą na rzecz lokalnej społeczności, bazującą na tradycji wielkopolskiej przedsiębiorczości.