„Łączy nas… architektura i kultura”

Gmina Wieleń

Projekt: Rewitalizacja szansą rozwoju gminy Wieleń. Nominacja za ożywienie miejskiej przestrzeni, nowoczesny design i kompleksową rewitalizację wspierającą aktywność społeczną mieszkańców.

Żeby rewitalizacja miała sens, trzeba mieć na nią dobry pomysł. Czasem trzeba sięgać po rozwiązania niekonwencjonalne. Tak było w Wieleniu. Tu zdecydowano się zadziałać z rozmachem i zrewitalizować starą część miasta.

 

Cały proces podzielony był na kilka etapów. Za jego początek uznaje się rok 2017 – wtedy otwarto nowoczesną halę widowiskowo-sportową. Następny w kolejności był rynek. Podzielono go na trzy części: w północnej odbywają się imprezy i koncerty, centralna przeznaczona jest pod targowisko, a pozostała służy wypoczynkowi i rekreacji. Metamorfozę przeszły również nadnoteckie bulwary. Powstały tam m.in. nabrzeża dla łodzi, ścieżka edukacyjna i imponujące ogrody. Zmiany dotknęły też kompleks dworsko-folwarczny, który w ostatnich latach był stopniowo przywracany do życia. Rewitalizacja objęła też dawną oborę, w której powstała… mediateka. Zmiany służą mieszkańcom, którzy nie kryją zadowolenia z poczynionych inwestycji.

 

Jeżeli cenisz dobre pomysły i śmiałe rewitalizacje, nie wahaj się i oddaj swój głos na projekt gminy Wieleń.

 

Więcej o nominowanych projekcie przeczytasz w naszym artykule: To się nazywa odnowa!

 

wielen.pl

O funduszach przy kawie

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”, to doskonała okazja, aby przybliżyć efekty wdrażania unijnych projektów, w nieco mniej oficjalnej formie. Do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich nominowanych projektów. Na nasze pytania odpowiedziała Elżbieta Rybarczyk, burmistrz Wielenia.
Nasz projekt jest wyjątkowy bo…

obejmuje cztery zadania inwestycyjne o różnym charakterze, realizowane w obrębie miasta Wielenia, przyczyniające się do rewitalizacji przestrzeni miejskiej przy jednoczesnym położeniu dużego nacisku na sferę włączenia w funkcjonowanie zagospodarowanych przestrzeni przez podmiot ekonomii społecznej.

Największym wyzwaniem przy realizacji projektu było…

skoordynowanie prac inwestycyjnych oraz powiązanie ich z inwestycjami realizowanymi na obszarze rewitalizacji dofinansowanych z innych źródeł.

Radością przy realizacji projektu było to…

identyfikowanie się mieszkańców miasta z efektami inwestycji oraz ich włączenie się w cały proces, np. poprzez odnawianie fasad prywatnych budynków na rewitalizowanym obszarze.

Największą zmianą w życiu naszego zespołu była…

udostępnienie infrastruktury do tej pory niefunkcjonującej w mieście (mediateka, kino, bulwary nadnoteckie, kawiarenki) zachowując wysokie walory architektoniczne oraz funkcjonalne obiektów przy jednoczesnym zindywidualizowaniu tych przestrzeni o elementy dziedzictwa kulturowego Ziemi Wieleńskiej.

Nasze kolejne przedsięwzięcia to…

dalsza rozbudowa nabrzeża Noteci o slip do wodowania jednostek pływających, działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej budynków oświatowych, poprawa jakości dróg gminnych oraz utworzenie Centrum Nauki SOWA w Wieleniu.

Unia Europejska to dla nas…

szansa na wyrównanie różnic w dostępności do ogólnodostępnych dóbr.

Bycie Europejczykiem oznacza…

bycie tolerancyjnym, otwartym oraz umiejącym korzystać ze współczesnych dóbr przy poszanowaniu praw innych ludzi.

Ulubione unijne słowa to…

zrównoważony rozwój.

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE” to…

docenienie działań realizowanych przez mały gminny samorząd zmierzających do rewitalizacji ogólnodostępnych przestrzeni publicznych oraz szansa na przekazanie informacji o zrealizowanych działaniach szerszej publiczności.