„Łączy nas… społeczna misja”

Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum

Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum za działania w projekcie „Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Nominacja za utworzenie przedszkola i bezpiecznej przestrzeni dla dzieci w spektrum autyzmu.

Edukacja przedszkolna pozwala dzieciom odnaleźć się w grupie rówieśników, kształtuje umiejętności społeczne, uczy empatii i wspiera. Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum prowadzi w Koninie Przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem „Pinokio”, któremu przyświeca prosta zasada uwzględniania potrzeb i zrozumienia dla człowieka, bez względu na jego neurotyp i poziom sprawności.

 

W placówce dzieci z wyzwaniami rozwojowymi nabywają kompetencji społecznych, komunikacyjnych i uczą się samodzielności. W obiekcie zastosowano innowacyjne rozwiązanie – sale wyposażone są w lustra weneckie, dzięki czemu rodzice mogą obserwować dzieci w trakcie zajęć. Najmłodsi są pod opieką specjalistów z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wczesnego wspomagania rozwoju, pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, terapii zajęciowej, fizjoterapii, logopedii, edukacji i rehabilitacji uczniów ze spektrum autyzmu.

 

Oddając głos na Spółdzielnię, doceniasz wielki wysiłek ludzi, którzy w swojej pracy dążą do zrozumienia potrzeb osób rozwijających się w spektrum autyzmu.

 

Więcej o nominowanym projekcie przeczytasz w naszym artykule: REPORTAŻ: „Pinokio” wspiera, rozumie i akceptuje

 

spektrum.spoldzielnie.org

O funduszach przy kawie

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”, to doskonała okazja, aby przybliżyć efekty wdrażania unijnych projektów, w nieco mniej oficjalnej formie. Do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich nominowanych projektów. Na nasze pytania odpowiedziała Anna Leśna-Szymańska, prezeska Konińskiej Spółdzielni Socjalnej SPEKTRUM.

Nasz projekt jest wyjątkowy bo…

pokazuje innym, że można i warto pomagać. Oferując wsparcie na wysokim poziomie z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb. Pokazujemy, że nie trzeba się bać, że warto być odważnym w podejmowaniu innowacyjnych działań, które stają się potem modelowym wsparciem.

Największym wyzwaniem przy realizacji projektu było…

dobre zaplanowanie działań, by były szyte na miarę potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Zależy nam, aby zarówno pracownicy, jak i uczestnicy (dzieci i rodzice) dobrze czuli się w przedszkolu. Naszą pracą chcemy nieść radość i zwiększać szanse na lepsze życie. Zarówno dla najmłodszych, bo będą bardziej samodzielni, dla rodziców, bo będą mieli szczęśliwe dziecko i więcej czasu na swoje pasje, i dla kadry, która będzie z radością kończyła każdy dzień pracy.

Radością przy realizacji projektu było to…

to, że w ogólne daliśmy radę go zrealizować. Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum prowadzi działalność oświatową – Przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem Pinokio, działalność gospodarczą – salę zabaw Ence Pence dla dzieci oraz działalność statutową – wsparcie terapeutyczne dla rodzin, nauczycieli i wolontariuszy. Dzięki unijnemu dofinansowaniu mamy piękne miejsce dla osób z niepełnosprawnościami, w którym możemy prowadzić terapię dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Największą zmianą w życiu naszego zespołu była…

zyskanie poczucie bezpieczeństwa, przynależności, zrozumienia, bycia potrzebnym i akceptowanym.

Nasze kolejne przedsięwzięcia to…

uruchomienie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla osób w spektrum autyzmu. Nasi podopieczni po opuszczeniu przedszkola trafiają w oświatową próżnię. Poprzez brak odpowiednich oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych tracą nabyte umiejętności. W efekcie popadają w zachowania trudne na skutek traumy i wykluczenia ze społeczeństwa. Chcemy temu przeciwdziałać.

Unia Europejska to dla nas…

miejsce dla każdego bez względu na możliwości poszczególnych osób z niepełnosprawnościami.

Bycie Europejczykiem oznacza…

ogromną radość i dumę z możliwości realizacji wielu działań, które wyrównują szanse mieszkańców.

Ulubione unijne słowa to…

równość szans.

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE” to…

duże zaskoczenie i radość.