Kto wygra trzecią, specjalną edycję plebiscytu?

Startuje trzecia, specjalna edycja Plebiscytu „Łączy nas WIELkopolskiE” na najlepsze projekty zrealizowane z Funduszy Europejskich w Wielkopolsce.

Z okazji dwudziestolecia obecności Polski w Unii Europejskiej, wybraliśmy projekty, które w ostatnich dwóch dekadach przyczyniły się do rozwoju Wielkopolski i poprawiły jakość naszego życia. To przedsięwzięcia, na które mieszkańcy czekali od lat. Pokazują skalę różnorodności unijnego wsparcia i zaangażowania mieszkańców i lokalnych liderów.

 

– Tak naprawdę wszystkie zmiany zależą właśnie od ludzi, ich zaangażowania, determinacji i kreatywności – mówił marszałek Marek Woźniak podczas ostatniej gali plebiscytu. – Chcemy, żeby nadal Wielkopolska się rozwijała, bo to Europejski Region Aktywnych Ludzi. To najkrótsza definicja tego, jak widzę Wielkopolskę oraz tego, w jakim kierunku powinna się rozwijać – przekonywał.

 

O większości nominowanych przedsięwzięć pisaliśmy na łamach magazynu „Nasz Region”. Lokalne społeczności są z nich dumne, wiele z nich zdobyło nagrody i wyróżnienia w prestiżowych konkursach. Czas, by powalczyły o laur w naszym plebiscycie. Codziennie możecie oddać jeden głos na wybrany projekt w każdej z czterech kategorii. Jakie przedsięwzięcia nominowaliśmy? Sprawdźcie!

W kategorii „Łączą nas… badania i rozwój” nominowani zostali:

 

– Collegium da Vinci za projekt „Rozwój potencjału Collegium Da Vinci do świadczenia specjalistycznych usług skierowanych do przedsiębiorstw poprzez utworzenie infrastruktury w obszarze technologii kreacyjnych”. Nominacja przyznana za stworzenie innowacyjnej infrastruktury i nowatorskie rozwiązania dla przedsiębiorstw działających w ramach technologii kreacyjnych.

 

– Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu za projekt „Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce”. Nominacja przyznana za działania na rzecz ratowania zdrowia i życia mieszkańców Wielkopolski i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie chirurgii małoinwazyjnej.

 

– Powiat Wrzesiński za projekt Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Nominacja przyznana za działania na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego i innowacji w powiecie wrzesińskim.

 

– Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna za projekt „Wzmocnienie potencjału badawczego Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Drewna wspierającego zrównoważony rozwój budownictwa drewnianego, przemysłu drzewnego i meblarstwa”. Nominacja przyznana za stworzenie nowoczesnej bazy badawczej w zakresie budownictwa drewnianego, meblarstwa oraz biopaliw.

 

– Port Lotniczy Poznań-Ławica za projekt „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię”. Nominacja przyznana za unikalne przedsięwzięcie, pierwszy raz zrealizowane w obszarze funkcjonalnym lotniska, zmierzające do redukcji śladu węglowego i ochrony środowiska naturalnego oraz innowacyjne podejście wpisujące się w ideę Wielkopolskiej Doliny Wodorowej.

 

W kategorii „Łączy nas nas… architektura i kultura” nominowani zostali:

 

– Gmina Koźmin Wielkopolski za projekt „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy z przebudową i dobudową w Koźminie Wielkopolskim”. Nominacja przyznana za pierwszy w Europie projekt miejski zrealizowany z inicjatywy JESSICA polegający na kompleksowej przebudowie i rozbudowie budynku po starej gazowni w Koźminie Wielkopolskim.

 

– Muzeum Archeologiczne w Poznaniu za projekt „Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”. Nominacja przyznana za udostępnienie szerokim gremiom mieszkańców Poznania oraz przyjezdnym turystom zbiorów historycznych opowiedzianych w przystępny sposób.

 

– Miasto Leszno za projekt: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Udział w kulturze warunkiem rewitalizacji społecznej Leszna”.
Nominacja przyznana za modelową rewitalizację i nadanie nowych funkcji społeczno-kulturalnych bibliotece.

 

– Gmina Piła za projekty „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy – II etap” i „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”. Nominacja przyznana za kompleksowe podejście do rewitalizacji w postaci łączenia różnych źródeł wsparcia unijnego (dotacji i pożyczki).

 

– Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski za projekt „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”. Nominacja przyznana za popularyzację idei oglądania filmów w małych miejscowościach.

 

– Gmina Miejska Turek za projekt „Turek – miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej”. Nominacja przyznana za pielęgnowanie i promocję lokalnego dziedzictwa związanego z życiem i twórczością Józefa Mehoffera.

 

W kategorii „Łączy nas nas… dobry klimat” nominowani zostali:

 

– Gmina Czerwonak za projekt „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę”. Nominacja przyznana za budowę unikalnej konstrukcji pieszo-rowerowej nad Wartą, promocję lokalnej turystyki i zeroemisyjnych środków transportu.

 

– Miasto Konin za projekt „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”. Nominacja przyznana za wdrażanie rozwiązań elektromobilnych, edukację i promocję działań przyjaznych naturze i ograniczanie śladu węglowego.

 

– Gmina Krzemieniewo za projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo, gmina Krzemieniewo”. Nominacja przyznana za poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby poprzez efektywne inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową.

 

– Powiat Kaliski za projekt „Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyk w Opatówku”. Nominacja przyznana za budowę nowoczesnej szklarni dydaktycznej i promocję ekologicznych upraw rolniczych.

 

W kategorii „Łączy nas nas… społeczna misja” nominowani zostali:

 

– Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi za projekt „Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”.
Nominacja przyznana za kompleksową pomoc dla dzieci i młodzieży z rozpoznaną chorobą nowotworową.

 

– Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska za projekt: „Wielkopolskie podwórka”.
Nominacja przyznana za stworzenie sieci świetlic podwórkowych, rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich u najmłodszych oraz dzielenie się harcerską misją.

 

– Powiat Poznański za projekt „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego”. Nominacja przyznana za wrażliwość społeczną i stworzenie pierwszego w Polsce Parku Orientacji Przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

– Gmina Zakrzewo za projekt „Razem dla mieszkańców Gminy Zakrzewo – utworzenie Klubu Seniora i wsparcie dla rodzin!”. Nominacja przyznana za wspieranie seniorów w realizacji pasji oraz pomoc w zachowaniu ich zdrowia i pogody ducha.

 

– Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej za projekt „Budowa hospicjum stacjonarnego z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej”. Nominacja przyznana za stworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla osób wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej.

 

Zachęcamy do bacznego śledzenia strony i oddawania głosów na najlepsze projekty! Głosowanie odbędzie się od 15 d o28 maja, a podsumowanie plebiscytu nastąpi podczas uroczystego eventu „Jak wiele nas łączy”.