„Łączy nas… dobry klimat”

Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Oborniki

Projekt: Windą do lasu – kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonej gospodarce leśnej wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych. Nominacja za uświadamianie, jak ważną funkcję w życiu każdego z nas pełni las oraz inteligentne propagowanie wiedzy o gospodarce leśnej.

Kampania edukacyjno-informacyjna miała za zadanie uświadomienie, jak istotny dla każdego człowieka jest las i jak bardzo jest on wrażliwy na szkodliwą działalność człowieka. W walce o czyste powietrze i ochronę przyrody, równie ważne co projekty infrastrukturalne, są działania edukacyjne. Przyrodnicy skupili się więc na propagowaniu zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem środowiska naturalnego. Zorganizowali warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz zajęcia w ramach nowo przygotowanych ścieżek dydaktycznych. Uczniowie mogli poznać zwyczaje zwierząt, uczyć się rozpoznawać ich ślady, poznali też wiele ciekawostek na temat leśnego ekosystemu. Dzięki unijnemu dofinansowaniu zmodernizowano również tutejszą izbę edukacyjną.

 

Leży ci na sercu dobro przyrody? Chcesz, aby następne pokolenia mogły spacerować po czystych, zielonych i gęstych lasach? Zagłosuj na projekt Nadleśnictwa Oborniki.

 

 

Więcej o nominowanym projekcie przeczytasz w naszym artykule „Zielona edukacja w Chalinie, Obornikach i Olandii”.

 

oborniki.poznan.lasy.gov.pl

O funduszach przy kawie

18 lat obecności Polski w Unii Europejskiej i nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”, to doskonała okazja, aby przybliżyć efekty wdrażania unijnych projektów, w nieco mniej oficjalnej formie. Do rozmowy, zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich nominowanych projektów. Na nasze pytania odpowiedział Jacek Szczepanik, nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki.
Nasz projekt jest wyjątkowy bo…

przygotowaliśmy ofertę edukacyjną dotyczącą najważniejszych wyzwań współczesnego leśnictwa. W przystępny sposób, obrazem i słowem, opowiedzieliśmy historię, jak gospodarować lasem i drewnem. Kampanię oparliśmy na przekazie telewizyjnym, prasowym, społecznościowym oraz billboardach. Przygotowaliśmy serial telewizyjny dla młodzieży, bajkę dla dzieci, rodzinny zeszyt edukacyjny, a także aplikacje komputerowe, które trafiły do naszego nowoczesnego centrum multimedialnego. Cała nasza oferta została dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją słuchu, wzroku lub ruchową.

Największym wyzwaniem przy realizacji projektu było…

zapewnienie ciągłości realizacji kampanii z wykorzystaniem różnych źródeł przekazu. Określone treści były publikowane równocześnie na billboardach przy drodze krajowej i wojewódzkiej, w telewizji, prasie i mediach społecznościowych. Wymagało to wielu zabiegów logistycznych i komunikacyjnych, aby dziś – z perspektywy czasu – można było ogłosić sukces.

Radością przy realizacji projektu było to…

poznanie wielu wspaniałych osób, zarówno przy produkcji i realizacji kolejnych działań (wykonawcy, producenci), jak i podczas spotkań z tymi, którzy byli adresatami naszej oferty edukacyjnej. Z wielką satysfakcją słuchaliśmy komentarzy, które dotyczyły naszych inicjatyw i płynęły od nauczycieli, uczniów, samorządowców oraz mieszkańców regionu. Z nieskrywanym zadowoleniem przyjęliśmy dwie nagrody – w tym nagrodę publiczności – na Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych za materiał filmowy, który powstał w ramach naszego projektu.

Największą zmianą w życiu naszego zespołu była…

zdobycie nowego doświadczenia, poszerzenie wiedzy i wzmocnienie komunikacji z różnymi partnerami, w tym z producentami telewizyjnymi, naukowcami i nauczycielami. Hasło myślimy globalnie, a działamy lokalnie stało się naszą dewizą. Dla uczestników zajęć edukacyjnych w grupie seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami istotną zmianą była winda, którą udało się zbudować w budynku Nadleśnictwa. Od tej pory wszyscy mogą dotrzeć na trzecią kondygnację budynku – nikt z niepełnosprawnością ruchową nie jest wykluczony z możliwości korzystania z naszej oferty.

Nasze kolejne przedsięwzięcia to…

druga edycja projektu „Windą do lasu”. To kolejna kampania, która realizowana jest z jeszcze większym rozmachem. Poszerzyliśmy zakres merytoryczny projektu o wyzwania przed jakimi stoimy w obszarze użytkowania zasobów naturalnych. Sięgnęliśmy po kolejne kanały komunikacji, które przyniosły istotny wzrost zasięgu oddziaływania naszych akcji i komunikatów. Projekt jeszcze trwa i po więcej szczegółów zapraszamy na nasze media społecznościowe, stronę www oraz kanał Youtube Nadleśnictwa Oborniki.

Unia Europejska to dla nas…

nowe możliwości i olbrzymi rozwój. Dzięki środkom finansowym z różnych programów udało nam się zrealizować zadania inwestycyjne i edukacyjne w obszarze ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej lasów i retencji wodnej. Dzięki projektom międzynarodowym nawiązaliśmy szeroką współpracę z leśnikami z całego świata. Staliśmy się członkiem Międzynarodowej Sieci Lasów Modelowych (International Model Forest Network). Las modelowy w Obornikach jest jedynym w centralnej części Europy.

Bycie Europejczykiem oznacza…

otwartość na nowoczesne technologie i osiągnięcia współczesnej nauki. To tolerancja w wielu obszarach życia prywatnego i biznesowego. To duma z osiągnięć własnego narodu i innych krajów zjednoczonej Europy. To przestrzeganie zasad i prawa oraz poszanowanie drugiego człowieka. To wreszcie poczucie własnej tożsamości i przynależności do ojczystego kraju.

Ulubione unijne słowa to…

beneficjent, projekty, nowe możliwości, szersze perspektywy, otwarte granice.

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE” to…

nobilitacja, radość, satysfakcja, duma.