„Łączy nas… społeczna misja”

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Projekt: „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”. Nominacja za utworzenie jedynego miejsca w Polsce posiadającego tak szeroki wachlarz urządzeń rehabilitacyjnych, wykorzystujących wirtualną rzeczywistość.

Poznański szpital, jako jeden z nielicznych ośrodków w kraju, prowadzi nowatorską terapię poprawy jakości chodu dzieci i młodych osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym. Dzięki unijnej dotacji w lecznicy powstało Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny, m.in. zrobotyzowane systemy wykorzystujące wirtualną rzeczywistość. Zajęcia poprzedza odpowiednia diagnostyka. Fizjoterapeuci stosując różnorodne formy rehabilitacji, m.in.: kinezyterapię czy ćwiczenia balansometryczne, poprawiają równowagę i synergię ruchu. Do dyspozycji pacjentów jest również lokomat – pozwalający wytrenować prędkość, długość kroku oraz zakresy ruchu w stawach biodrowych i kolanowych.

Terapia adresowana jest do osób w wieku od 5 do 21 lat.

 

Zagłosuj na projekt, który łącząc doświadczenie fizjoterapeutów z nowoczesną medycyną i technologią XXI wieku, wprowadza rehabilitację na najwyższy poziom.

 

Więcej o nominowanym projekcie i ofercie kierowanej do najmłodszych przeczytasz w naszym artykule „Lekarze nie dawali szans, ale rodzice się nie poddali”.

 

orsk.pl

O funduszach przy kawie

18 lat obecności Polski w Unii Europejskiej i nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”, to doskonała okazja, aby przybliżyć efekty wdrażania unijnych projektów, w nieco mniej oficjalnej formie. Do rozmowy, nieco mniej oficjalnej, zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich nominowanych projektów. Na nasze pytania odpowiedział dr n. med. Przemysław Daroszewski, dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Nasz projekt jest wyjątkowy bo…

dzięki wykorzystaniu technologicznie wspomaganej rehabilitacji, a więc np. zrobotyzowanego sprzętu rehabilitacyjnego wyposażonego w gry wideo wywołujemy uśmiech na twarzy dziecka. Dzięki tak istotnej i skutecznej rehabilitacji zmniejszamy ryzyko wykluczenia społecznego pacjentów spowodowanego niepełnosprawnością.

Największym wyzwaniem przy realizacji projektu było…

stworzenie miejsca, dającego naszym uczestnikom i ich opiekunom poczucie bezpieczeństwa, zdobycie ich zaufania; dotarcie do szerokiego grona osób zainteresowanych nowoczesną, kompleksową terapią, z informacją, że mogą skorzystać ze wsparcia w ramach projektu.

Radością przy realizacji projektu było to…

uśmiech i szczera radość każdego uczestnika z zabawy będącej rehabilitacją z wykorzystaniem technologicznie wspomaganej rehabilitacji; radość i wdzięczność opiekunów uczestników projektu spowodowana wymiernymi rezultatami prowadzonej terapii.

Największą zmianą w życiu naszego zespołu była…

– dla uczestników: to, że dzięki możliwości zabawy rehabilitacja jest przyjemnością, dzięki czemu nasi pacjenci z ochotą czekają na każdy kolejny dzień terapii;

– dla naszego zespołu: poszerzenie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodymi dorosłymi z MPD, a także ich opiekunami, a także w obsłudze najnowocześniejszych urządzeń do technologicznie wspomaganej rehabilitacji.

Nasze kolejne przedsięwzięcia to…

poszerzenie działalności Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji o możliwość rehabilitacji, w tym reedukacji chodu, nie tylko dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym ale także dzieci niepełnosprawnych z powodu innych schorzeń nerwowo-mięśniowych oraz wrodzonych i nabytych schorzeń narządu ruchu.

Unia Europejska to dla nas…

wspólnota gwarantująca wsparcie i pomoc dla słabszych, a także wykluczonych. To wspólnota umożliwiająca realizację pomysłów, dzięki którym chorzy mają swobodny dostęp do najnowocześniejszych terapii ratujących życie oraz ułatwiających funkcjonowanie społeczne i zawodowe. To przestrzeń, w której nadrzędną wartością jest równe traktowanie wszystkich ludzi bez względu na rasę, narodowość, wyznanie czy płeć.

Bycie Europejczykiem oznacza…

posiadanie równego dostępu do europejskich zdobyczy technologicznych, naukowych, środowiskowych; stałe poszerzanie swoich horyzontów.

Ulubione unijne słowa to…

wspólnota, kwalifikowalność, równość, dofinansowanie.

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE” to…

nobilitacja, zaszczyt i (kolejne) wyzwanie.