plebiscyt-main-banner-1360-2

„Łączy nas… architektura i kultura”

Gmina Koźmin Wielkopolski

projekt: „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy z przebudową i dobudową w Koźminie Wielkopolskim” (JESSICA, WRPO 2007-2013). Nominacja za stworzenie pierwszego w Europie projektu miejskiego zrealizowanego z inicjatywy JESSICA polegającego na kompleksowej przebudowie i rozbudowie budynku po starej gazowni.

Głosowanie została zakończone.
Serdecznie dziękujemy za oddane głosy.

Wyniki plebiscytu w kategorii – Łączą nas… architektura i kultura 2024

 

  • Gmina Koźmin Wielkopolski
  • Gmina Miejska Turek
  • Gmina Piła
  • Miasto Leszno
  • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
  • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Fundusze Europejskie to nie tylko bezzwrotne dotacje, ale również pożyczki, przyznawane na bardzo korzystnych warunkach w ramach inicjatywy JESSICA. Pierwszą gminą miejską, nie tylko w Polsce, ale w Europie, która sięgnęła po środki zwrotne był Koźmin Wielkopolski. Pieniądze przeznaczono na rewitalizację przedwojennej gazowni, którą zaadaptowano na potrzeby domu kultury.

 

W zmodernizowanym budynku mieszczą się dziś pracownie modelarskie, studio nagrań, sala konferencyjno-widowiskowa i baletowa, a także scena małych form teatralnych. Z łatwo dostępnych i przyjaznych przestrzeni chętnie korzystają licznie działające w mieście organizacje pozarządowe. W cyklicznych warsztatach uczestniczą dzieci i młodzież, także te pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rewitalizacja obiektu stała się impulsem do rozpoczęcia innych ważnych dla miasta przedsięwziąć.

 

Weź udział w naszym Plebiscycie. Jeśli cenisz spektakularne rewitalizacyjne metamorfozy, to to miejsce zasługuje na Twój głos.

 

https://kozminwlkp.pl

O funduszach przy kawie

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”, to doskonała okazja, aby przybliżyć efekty wdrażania unijnych projektów, w nieco mniej oficjalnej formie. Do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich nominowanych projektów. Na nasze pytania odpowiada Maciej Bratborski, Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
Rectangle 43
Nasz projekt jest wyjątkowy, bo…

dzięki jego realizacji tchnęliśmy ducha w zdegradowany, nieatrakcyjny obszar Koźmina Wielkopolskiego i zmieniliśmy go w tętniące życiem centrum aktywności kulturalnej. Każdy kolejny rok działalności ośrodka kultury pokazuje, że ta zmiana nam się udała, a koźmińska kultura w przedwojennej gazowni znalazła idealne miejsce dla rozwoju. Co ważne rewitalizacja tego obiektu stała się dla nas impulsem do podejmowania kolejnych przedsięwzięć, zwiększających atrakcyjność miasta.

Największym wyzwaniem przy realizacji projektu było…

aspekty techniczne adaptacji budynku przemysłowego na potrzeby obiektu użyteczności publicznej.

Radością przy realizacji projektu było…

świadomość, że przebudowa koźmińskiej gazowni na ośrodek kulturalno-oświatowy to pierwsza realizowana w Europie inwestycja infrastrukturalna współfinansowana ze środków unijnej inicjatywy JESSICA. Nasza gmina była prekursorem we wdrażaniu tej inicjatywy i to jest dla nas – do dziś – powód do dumy.

Nasz największy unijny sukces to…

to inwestycje zrealizowane z udziałem środków unijnych, które przyczyniły się do rozwoju miasta i gminy. Nie mniej znaczącym osiągnięciem są nasze serdeczne i ciągle żywe kontakty z miastami partnerskimi, wzajemna współpraca, pomoc oraz wymiana doświadczeń.

Wejście Polski do Unii Europejskiej było dla nas…

było dla naszej społeczności ważnym, radosnym wydarzeniem. Uświetniliśmy ten fakt poprzez przygotowanie i przedstawienie przez uczniów naszych szkół widowiska historycznego, prezentującego związki Koźmina Wielkopolskiego z Europą.

Unia Europejska to dla nas…

perspektywa i szansa na rozwój.

Po unijne środki warto sięgać…

ponieważ gwarantują szybki i dynamiczny rozwój na różnych płaszczyznach funkcjonowania wspólnot miast, wsi, regionów, Polski.

Ulubione unijne słowa to…

wspólnota, perspektywa, bezpieczeństwo.

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”…

to zaszczyt, docenienie i aprobata dla podejmowanych przez nas działań.