plebiscyt-main-banner-1360-2

„Łączy nas… dobry klimat”

Gmina Krzemieniewo

projekt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo” (WRPO 2014-2020). Nominacja za poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby poprzez efektywne inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową.

Głosowanie została zakończone.
Serdecznie dziękujemy za oddane głosy.

Wyniki plebiscytu w kategorii – Łączą nas… dobry klimat 2024

 

  • Gmina Czerwonak
  • Gmina Krzemieniewo
  • Miasto Konin
  • Powiat Kaliski

Sprawnie działająca kanalizacja sanitarna poprawia jakość życia korzystających z niej mieszkańców i wydatnie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju pobliskich terenów. Zakrojona na szeroką skalę inwestycja, polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, pomogła w rozwoju gminy Krzemieniewo. Dzięki podjętym działaniom poprawił się stan środowiska, w tym czystość wód i gleb.

 

Przy wydatnym wsparciu Funduszy Europejskich w trzech sołectwach: Mierzejewo, Oporówko i Oporowo, powstała gęsta sieć kanalizacji z przykanalikami. Łącznie podłączono do niej 875 mieszkańców. W ramach projektu powstało także pięć przepompowni ścieków, dzięki którym odciążono istniejącą już oczyszczalnię w Luboni. Łączna długość powstałej kanalizacji to ponad 11,6 km.

 

Jeśli doceniasz wartość inwestycji „z grubej rury” przyczyniających się do ochrony środowiska, głosuj na projekt gminy Krzemieniewo.

 

krzemieniewo.pl

O funduszach przy kawie

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”, to doskonała okazja, aby przybliżyć efekty wdrażania unijnych projektów, w nieco mniej oficjalnej formie. Do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich nominowanych projektów. Na nasze pytania odpowiada Radosław Sobecki, wójt Gminy Krzemieniewo.
Rectangle 32
Nasz projekt jest wyjątkowy, bo…

przyczynił się do poprawy świadomości ekologicznej wśród mieszkańców naszej gminy i dbałości o środowisko naturalne.

Największym wyzwaniem przy realizacji projektu było…

skoordynowanie wszystkich działań i właściwe rozliczenie dofinansowania.

Radością przy realizacji projektu było…

działanie na rzecz środowiska oraz kompleksowe zrealizowanie zadania gminy, jakim jest kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych.

Nasz największy unijny sukces to…

uzyskanie największego w historii Gminy dofinansowania ze środków unijnych na realizację działań z zakresu oczyszczania ścieków komunalnych.

Wejście Polski do Unii Europejskiej było dla nas…

szansą na rozwój gminy i pozyskanie środków na różne działania, także ekologiczne.

Unia Europejska to dla nas…

zjednoczona w różnorodności wspólnota.

Po unijne środki warto sięgać…

ponieważ dają możliwość rozwoju i realizacji celów, które bez unijnych środków byłyby nieosiągalne dla naszej gminy.

Ulubione unijne słowa to…

wspólnota, współpraca.

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”…

ogromne wyróżnienie utwierdzające nas w przekonaniu, że nawet małe wiejskie gminy dzięki operatywności i zaangażowaniu mogą zostać zauważone i docenione w tak zacnym plebiscycie.