plebiscyt-main-banner-1360-2

„Łączy nas… dobry klimat”

Miasto Konin

projekt: „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” (WRPO 2014-2020). Nominacja za wdrażanie rozwiązań elektromobilnych, edukację, promocję działań przyjaznych naturze i ograniczanie śladu węglowego.

Głosowanie została zakończone.
Serdecznie dziękujemy za oddane głosy.

Wyniki plebiscytu w kategorii – Łączą nas… dobry klimat 2024

 

  • Gmina Czerwonak
  • Gmina Krzemieniewo
  • Miasto Konin
  • Powiat Kaliski

Inwestowanie w działania ekologiczne jest nie tylko naszym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń, ale także biznesową koniecznością. Wśród rozwiązań dobrze służących zarówno mieszkańcom, jak i środowisku, wymienić warto inwestycje w niskoemisyjny transport miejski. To ważny krok w kierunku zrównoważonej mobilności i ochrony klimatu.

 

Wśród miast, które podejmują działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych i poprawiające jakość życia mieszkańców, jest Konin. Dzięki unijnemu wsparciu w mieście zmodernizowano tabor autobusowy. Stare pojazdy zostały zastąpione 12 nowymi o napędzie hybrydowym i elektrycznym. Zmiany dotknęły również miejską infrastrukturę rowerową. Powstały nowe stojaki dla jednośladów, przebudowano miejscowe trasy pieszo-rowerowe, a wszystko uzupełnił nowoczesny system informacji pasażerskiej.

 

Jeśli bliskie są Ci ekologiczne rozwiązania dobrze służące zarówno mieszkańcom, jak i klimatowi, głosuj na projekt Konina.

 

Więcej przeczytasz w naszym artykule:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/e-biuletyn/2020/8/od-nas-zalezy-w-jakim-swiecie-beda-zyly-nasze-dzieci.html

 

konin.pl

O funduszach przy kawie

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”, to doskonała okazja, aby przybliżyć efekty wdrażania unijnych projektów, w nieco mniej oficjalnej formie. Do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich nominowanych projektów. Na nasze pytania odpowiada Katarzyna Rejniak, zastępca kierownika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie.
Rectangle 33
Nasz projekt jest wyjątkowy, bo…

poprawił komfort podróży użytkowników miejskiego transportu publicznego oraz pozytywnie wpłynął na miasto poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Przyczynił się też do poprawy bezpieczeństwa. Dzięki obiektom Bike&Ride Konin stał się miastem przyjaznym pieszym i rowerzystom.

Największym wyzwaniem przy realizacji projektu było…

postępowania przetargowe, np. brak ofert lub oferty przekraczające kwoty, jakie zabezpieczyliśmy w budżecie.

Radością przy realizacji projektu było…

świadomość stworzenia w Koninie sprawnego i bezpiecznego systemu publicznego transportu zbiorowego, o wysokiej jakości usług, spełniającego standardy w zakresie ochrony środowiska.

Nasz największy unijny sukces to…

realizacja przedsięwzięć, które wpłynęły na rozwój miasta oraz przyczyniły się do poprawy standardu życia mieszkańców. Należą do nich m.in. projekty drogowe, komunikacyjne, związane ze środowiskiem, z zakresu edukacji przedszkolnej, szkolnej i zawodowej, a także projekty skierowane do osób planujących działalność gospodarczą.

Wejście Polski do Unii Europejskiej było dla nas…

pomocne w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta. Przyczyniło się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Unia Europejska to dla nas…

rozwój społeczno-gospodarczy, zdobywanie nowych doświadczeń, mierzenie się z nowymi wyzwaniami oraz podnoszenie jakości życia w mieście.

Po unijne środki warto sięgać…

ponieważ pomagają w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta i podniesieniu jakości życia mieszkańców.

Ulubione unijne słowa to…

fundusze, rozwój, wzrost gospodarczy, kwalifikowalność, dofinansowanie.

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”…

wyróżnienie i docenienie naszego zaangażowania w poprawę warunków życia mieszkańców oraz poprawę ochrony środowiska. Jest również motorem napędowym do tego, żeby podejmować kolejne wyzwania i realizować kluczowe przedsięwzięcia wskazane w Nowej Ścieżce Rozwoju na lata 2020-2030.