plebiscyt-main-banner-1360-2

„Łączy nas… architektura i kultura”

Miasto Leszno

projekt: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Udział w kulturze warunkiem rewitalizacji społecznej Leszna” (WRPO 2014-2020). Nominacja za modelową rewitalizację i nadanie nowych funkcji społeczno-kulturalnych bibliotece.

Głosowanie została zakończone.
Serdecznie dziękujemy za oddane głosy.

Wyniki plebiscytu w kategorii – Łączą nas… architektura i kultura 2024

 

  • Gmina Koźmin Wielkopolski
  • Gmina Miejska Turek
  • Gmina Piła
  • Miasto Leszno
  • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
  • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Współczesne biblioteki to nie tylko wypożyczalnie książek. To miejsca łączące ludzi, idee i szeroko pojętą kulturę. Przestrzenie, w których dobrze czują się miłośnicy czytania, ale też ci, których pociąga społeczna aktywność. Także Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zyskała nowoczesną siedzibę w zrewitalizowanym budynku przy Placu Jana Metziga 25.

 

Budynek po dawnym Zespole Szkół Ochrony Środowiska przeszedł przy unijnym wsparciu gruntowną modernizację. Wewnątrz powstała między innymi nowoczesna sala z widownią dla 80 osób i specjalną mobilną ścianą, która tłumi dźwięki, pozwalając tym samym na spokojne prowadzenie zajęć w innych pomieszczeniach. Na dachu budynku utworzono taras widokowy, a patio wyposażono w elementy małej architektury. Dobudowano także dodatkową część, w której zlokalizowane są wypożyczalnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Ta udana rewitalizacja zasługuje na Twój głos w naszym plebiscycie.

 

Więcej o nominowanym projekcie przeczytasz w artykule:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/e-biuletyn/2022/2/modelowa-rewitalizacja-w-lesznie.html

 

https://leszno.pl

O funduszach przy kawie

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”, to doskonała okazja, aby przybliżyć efekty wdrażania unijnych projektów, w nieco mniej oficjalnej formie. Do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich nominowanych projektów. Na nasze pytania odpowiada Andrzej Kuźmiński, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.
Rectangle 53
Nasz projekt jest wyjątkowy, bo…

łączy nowoczesną infrastrukturę z funkcjonalnością, tworząc przestrzeń, która nie tylko zachęca do korzystania z zasobów bibliotecznych, ale również staje się miejscem integracji społecznej i kulturalnej. Dzięki kompleksowej modernizacji i rozbudowie, biblioteka w Lesznie przyciąga różnorodne grupy społeczne, oferując im dostęp do szerokiego spektrum działalności edukacyjnych i kulturalnych, od warsztatów po wydarzenia artystyczne.

Największym wyzwaniem przy realizacji projektu było…

przekonanie mieszkańców, że nowa Leszczyńska Galeria Książki to nie tylko miejsce wypożyczeń, ale dynamiczne centrum kulturalne, oferujące koncerty, warsztaty, spotkania autorskie, konferencje i wspierające organizacje pozarządowe. Było to wyzwanie, które wymagało skutecznej komunikacji i zaangażowania społeczności.

Radością przy realizacji projektu było…

obserwowanie, jak przestrzeń biblioteki staje się miejscem spotkań i inspiracji dla różnych grup społecznych. Widoczne zaangażowanie i entuzjazm lokalnej społeczności przy organizacji i uczestnictwie w różnorodnych wydarzeniach były wyjątkowo satysfakcjonujące.

Nasz największy unijny sukces to…

stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej przestrzeni kulturalnej, która jest dziś centrum integracji i edukacji. Nasza biblioteka stała się wzorem dla innych instytucji w kraju, pokazując jak Fundusze Europejskie mogą być efektywnie wykorzystane do wzbogacania życia lokalnych społeczności.

Wejście Polski do Unii Europejskiej było dla nas…

dla nas katalizatorem zmian i rozwoju, umożliwiając dostęp do środków, które wsparły transformację biblioteki w nowoczesne centrum kultury i integracji społecznej, otwierając nowe możliwości dla edukacji i dostępności kulturalnej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Unia Europejska to dla nas…

źródło wsparcia i inspiracji, które umożliwia realizację ambitnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, przyczyniając się do wzmocnienia roli bibliotek jako centrów życia społecznego i kultury. Dzięki funduszom unijnym możemy oferować innowacyjne programy i usługi, które odpowiadają na dynamicznie zmieniające się potrzeby naszej społeczności.

Po unijne środki warto sięgać…

ponieważ pozwalają na realizację skomplikowanych i kosztownych projektów, które bez tego wsparcia byłyby trudne do wykonania. Dzięki nim możemy rozwijać infrastrukturę, promować innowacje oraz zwiększać dostępność kulturalną i edukacyjną dla wszystkich mieszkańców, co bezpośrednio wpływa na poprawę jakości życia w regionie.

Ulubione unijne słowa to…

równe szanse, integracja, innowacje, zrównoważony rozwój oraz dostępność. Te terminy idealnie odzwierciedlają cele i wartości, które kierują naszymi działaniami w ramach projektów unijnych.

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”…

to dla nas nie tylko wielki zaszczyt, ale również potwierdzenie, że nasze wysiłki w zakresie promowania kultury i integracji społecznej są doceniane. To także szansa na podkreślenie roli, jaką nowoczesne biblioteki mogą odegrać w życiu współczesnych społeczności, inspirując do dalszego rozwoju i innowacji.