plebiscyt-main-banner-1360-2

„Łączy nas… dobry klimat”

Powiat Kaliski

projekt: „Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyk w Opatówku” (WRPO 2014-2020). Nominacja za budowę nowoczesnej szklarni dydaktycznej i promocję ekologicznych upraw rolniczych.

Głosowanie została zakończone.
Serdecznie dziękujemy za oddane głosy.

Wyniki plebiscytu w kategorii – Łączą nas… dobry klimat 2024

 

  • Gmina Czerwonak
  • Gmina Krzemieniewo
  • Miasto Konin
  • Powiat Kaliski

Inwestycje w edukację ekologiczną są dziś równie ważne, jak służące środowisku inwestycje infrastrukturalne. Ta myśl od lat konsekwentnie rozwijana jest na terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, gdzie uczniowie kształcą się m.in. w zawodach ogrodnika czy rolnika. Poznają tu nowatorskie zaawansowane technologie związane z inteligentnym sterowaniem klimatem, automatyzacją procesów uprawowych oraz zrównoważonymi metodami produkcji.

 

Budowa najnowocześniejszej szklarni dydaktycznej w Polsce i w tej części Europy, to ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i edukacji lokalnej społeczności. Nowocześnie wyposażona szklarnia to imponujące centrum nauki, które umożliwia prowadzenie praktycznych zajęć, badań i doświadczeń związanych z roślinami. Szklarnia jest ekologiczna, pracuje w obiegu zamkniętym. Dla przyszłych ogrodników miejsce to stwarza idealne warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych. W nowoczesnych przestrzeniach, młodzież uczy się prowadzenia współczesnych gospodarstw. Dzięki wiedzy i zaawansowanej technologii dowiaduje się także, jak robić to ekologicznie, z poszanowaniem środowiska.

 

Jeżeli inwestycje w edukację młodzieży, która dba o poszanowanie środowiska przez przyszłe pokolenia mają dla Ciebie znaczenie, Twój głos powinien powędrować na projekt zrealizowany w Opatówku.

 

Więcej na temat nominowanego projektu przeczytasz w naszym artykule: https://wrpo.wielkopolskie.pl/e-biuletyn/2021/4/ogrod-pod-szklem-dla-zawodowcow.html

 

powiat.kalisz.pl

O funduszach przy kawie

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”, to doskonała okazja, aby przybliżyć efekty wdrażania unijnych projektów, w nieco mniej oficjalnej formie. Do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich nominowanych projektów. Na nasze pytania odpowiada Krzysztof Nosal, starosta kaliski.
Rectangle 38
Nasz projekt jest wyjątkowy, bo…

odpowiada na potrzeby ogrodniczego biznesu, który jest ważny dla rozwoju powiatu kaliskiego. Łączy naukę z pracą w najnowocześniejszych warunkach.

Największym wyzwaniem przy realizacji projektu było…

unowocześnienie obiektu i wprowadzenie nowatorskich technologii istniejących na rynku. Wyzwaniem było również pozyskanie dofinansowania, co wymagało wielu wysiłków i zaangażowania w proces aplikacyjny. Istotne było również doprecyzowanie przez Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka innowacyjnych potrzeb i dostosowanie wielkości szklarni do możliwości inwestycyjnych. W szklarniach znajdują się trzy strefy uprawowe, w każdej prowadzony jest inny sposób produkcji.

Radością przy realizacji projektu było…

spełnienie edukacyjnych marzeń młodzieży i obserwowanie zaangażowania uczniów. Projekt spotkał się również z pozytywnym odzewem ogrodników z powiatu kaliskiego, którzy zyskali szansę pozyskania doskonale wykształconych pracowników.

Nasz największy unijny sukces to…

stworzenie największej edukacyjnej szklarni w tej części Europy, co umożliwiło dostęp do nowoczesnych środków nauki dla pół tysiąca uczniów rocznie. Wartość pozyskanych dotacji w stosunku do wielkości powiatu kaliskiego przynosi realne korzyści i wzmacnia potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego.

Wejście Polski do Unii Europejskiej było dla nas…

kluczowym momentem, otwierającym nowe horyzonty współpracy na międzynarodowym poziomie. To także symboliczne spełnienie naszych marzeń oraz impuls rozwoju technologicznego w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym. To otwarcie nowych możliwości finansowania innowacji, technologii, inwestycji infrastrukturalnych, oświatowych, w zasadzie na każdym poziomie życia. Wiele dobrego się zadziało i wiele dobrego przed nami dzięki integracji z Unią Europejską.

Unia Europejska to dla nas…

tożsamość, miejsce rozwoju, wolność, możliwość podróżowania, wymiany gospodarczej. To też ważne miejsce w rodzinie krajów demokratycznych z perspektywą permanentnego rozwoju.

Po unijne środki warto sięgać…

ponieważ pozwalają kreować kolejne innowacyjne projekty i realizować nowe inwestycje. Unijne środki zapewniają rozwój, uczą kreatywności, a przede wszystkim współpracy.

Ulubione unijne słowa to…

współpraca, solidarność, równość szans, zrównoważony rozwój oraz różnorodność kulturowa.

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”…

zaszczytne wyróżnienie, potwierdzające naszą pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju regionu oraz współpracy na szczeblu lokalnym i europejskim. Nominacja podnosi prestiż i wzmacnia konkurencyjność naszych placówek oświatowych.