plebiscyt-main-banner-1360-2

„Łączy nas… społeczna misja”

Powiat Poznański

projekt: „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego” (WRPO 2007-2013). Nominacja za wrażliwość społeczną i stworzenie pierwszego w Polsce Parku Orientacji Przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących.

Głosowanie została zakończone.
Serdecznie dziękujemy za oddane głosy.

Wyniki plebiscytu w kategorii – Łączą nas… społeczna misja 2024

 

  • Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu
  • Gmina Zakrzewo
  • Powiat Poznański
  • Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej
  • Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska

Osoby z niepełnosprawnością wzrokową nie oczekują taryfy ulgowej. Oczekują stworzenia warunków, w których mimo choroby będą mogli uczestniczyć w codziennym życiu w zakresie podobnym, jak czyni to większość z nas. Przygotowaniu dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku do samodzielnego życia w świecie widzących od lat służy Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach. Strefa jest połączeniem parku krajobrazowego i barokowego ogrodu z zabytkową aleją grabową.

 

Z parkowej przestrzeni korzystają podopieczni Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych. Przestrzeń urządzono tak, aby dzieci oswajały się z dużym miastem bez wychodzenia poza teren ośrodka. Służy temu m.in. biblioteka dźwięków, w której umieszczono odgłosy ruchu ulicznego. W parku znajdują się także modele architektoniczne rzeczywistych miejsc oraz specjalne przyrządy dydaktyczne.

 

Ten niecodzienny model przestrzeni służącej rehabilitacji i rewalidacji osób z dysfunkcją wzroku zwyciężył w konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” w 2013 r. O tym czy zdobędzie miano najlepszego w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE” zdecydujesz Ty!

 

Więcej o nominowanym projekcie przeczytasz tu:
https://www.niewidomi.edu.pl/park-orientacji-przestrzennej

 

https://powiat.poznan.pl

O funduszach przy kawie

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”, to doskonała okazja, aby przybliżyć efekty wdrażania unijnych projektów, w nieco mniej oficjalnej formie. Do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich nominowanych projektów. Na nasze pytania odpowiada Jan Grabowski, starosta poznański.
Rectangle 64
Nasz projekt jest wyjątkowy, bo…

to pierwsze tego typu miejsce w Polsce, unikatowe także na skalę europejską. To pionierski model przestrzeni, służący skutecznej rehabilitacji dzieci z dysfunkcją wzroku, dostępny jednocześnie dla dzieci zdrowych. Ma na celu zapobieganie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych, sprzyja pokonywaniu barier oraz integracji społecznej.

Największym wyzwaniem przy realizacji projektu było…

zapewnienie dostępu dla dzieci niewidomych do atrakcji rekreacyjnych. Stworzenie otwartej strefy rekreacji wymagało także uwzględnienia różnorodnych potrzeb mieszkańców z terenu powiatu poznańskiego.

Radością przy realizacji projektu było…

to, jak dzieci niewidome z OSW w Owińskach cieszą się z nowych możliwości rekreacyjnych. Projekt pozwolił także na integrację z mieszkańcami powiatu poznańskiego, tworząc wspólną przestrzeń dla wszystkich dzieci.

Nasz największy unijny sukces to…

wsparcie finansowe na stworzenie otwartej strefy rekreacji. Dzięki temu dzieci z OSW w Owińskach oraz mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą korzystać z nowoczesnych atrakcji, co sprzyja ich rozwojowi i integracji.

Wejście Polski do Unii Europejskiej było dla nas…

było dla nas ogromną szansą. Po wielu dziesięcioleciach znaleźliśmy się w sercu Europy, której także mamy wiele do zaoferowania. Możemy być dumni z dynamicznego rozwoju naszych regionów, przynależności do europejskiej rodziny, której jesteśmy pełnoprawnymi członkami. Wstąpienie w struktury unijne to zgoda na pewien model jedności, jaki reprezentuje Wspólnota.

Unia Europejska to dla nas…

dom, za który jesteśmy odpowiedzialni. Dzięki rozszerzeniu Wspólnoty nasze kontakty nabrały głębszego wymiaru i utrwaliły wzajemne zależności. Efekty unijnego wsparcia widać w każdej dziedzinie. To również gwarant rozwoju ekonomicznego, bezpieczeństwa międzynarodowego, poszanowania prawa i godności ludzkiej, a także demokracji.

Po unijne środki warto sięgać…

ponieważ umożliwiają realizację projektów, takich jak stworzenie otwartej strefy rekreacji. Dzięki nim możemy wspierać rozwój dzieci niewidomych i tworzyć miejsca integracji dla społeczności lokalnej w powiecie.

Ulubione unijne słowa to…

integracja, równość, zjednoczenie w różnorodności, bezpieczeństwo, prawa człowieka, ekologia, dotacje, wspólnota.

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”…

wyraz uznania dla wysiłków wkładanych w rozwój regionu i dowód na to, że jakość i styl pracy dla mieszkańców stawia nas w samorządowej czołówce kraju. Powiat poznański jest liderem w pozyskiwaniu funduszy unijnych, a nasze inwestycje są wyróżniane i nagradzane przez prestiżowe gremia.