plebiscyt-main-banner-1360-2

Łączą nas… badania i rozwój”

Powiat wrzesiński

projekt: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” (WRPO 2014-2020). Nominacja za działania na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego i innowacji w powiecie wrzesińskim.

Głosowanie została zakończone.
Serdecznie dziękujemy za oddane głosy.

Wyniki plebiscytu w kategorii – Łączą nas… badania i rozwój 2024

 

  • Collegium da Vinci
  • Port Lotniczy Poznań-Ławica
  • Powiat wrzesiński
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna
  • Wielkopolskie Centrum Onkologii

Polska potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Oni zaś potrzebują dobrych szkół. W regionie świetne warunki do rozwoju edukacji zawodowej i innowacyjnego myślenia stwarza Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii (CBiRNT) mieszczące się w Grzymysławicach. Działalność centrum koncentruje się wokół kształcenia zawodowego dostosowanego do zmieniających się potrzeb rynku pracy.
Ośrodek wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny. Działają tu m.in. pracownie hydrauliki, robotyki, pneumatyki i elektrotechniki, służące kształceniu w obszarze przemysłu motoryzacyjnego. Warto podkreślić, że grzymysławickie Centrum, to jedna z nielicznych placówek, która kształci nie tylko uczniów szkół zawodowych, ale także dorosłych poszukujących pracy lub przekwalifikowujących się. Centrum świadczy także usługi w zakresie organizacji konferencji, targów, spotkań, warsztatów technicznych, showroomów. Jak przystało na nowoczesną placówkę ma także ofertę skierowaną do start-upów i instytucji oraz uczelni zainteresowanych współpracą.

 

Jesteś zdania, że edukacja w ramach zaawansowanych technologii to przyszłość, głosuj na projekt powiatu wrzesińskiego.

 

Więcej na temat nominowanego projektu przeczytasz w naszym artykule: https://wrpo.wielkopolskie.pl/e-biuletyn/2018/9/nauka-biznes-innowacje.html

 

wrzesnia.powiat.pl

O funduszach przy kawie

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”, to doskonała okazja, aby przybliżyć efekty wdrażania unijnych projektów, w nieco mniej oficjalnej formie. Do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich nominowanych projektów. Na nasze pytania odpowiada Dionizy Jaśniewicz, Starosta Wrzesiński.
Rectangle 5
Nasz projekt jest wyjątkowy, bo…

jest odpowiedzią na potrzeby rynku kształcenia zawodowego, w szczególności branży automotive, otwierającego przestrzeń do dalszego rozwoju poza ramami powiatu.

Największym wyzwaniem przy realizacji projektu było…

dostosowanie realizowanej materii do najnowocześniejszych standardów panujących na rynku z jednoczesnym przewidywaniem przyszłych zmian.

Radością przy realizacji projektu było…

tworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej służącej kolejnym pokoleniom.

Nasz największy unijny sukces to…

zrealizowanie projektu kluczowego dla Wielkopolski.

Wejście Polski do Unii Europejskiej było dla nas…

szansą na szeroki rozwój podnoszący standardy dotychczasowego funkcjonowania.

Unia Europejska to dla nas…

szansa rozwoju i międzynarodowej współpracy.

Po unijne środki warto sięgać…

ponieważ stwarzają możliwości realizacji odważnych i nowoczesnych projektów służących nam wszystkim.

Ulubione unijne słowa to…

współpraca, zrównoważony rozwój, innowacja i wzrost.

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”…

to ogromne wyróżnienie i docenienie celowości projektu oraz wieloletniego zaangażowania zespołu w jego realizację.