plebiscyt-main-banner-1360-2

„Łączy nas… społeczna misja”

Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej

projekt: „Budowa hospicjum stacjonarnego z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej” (WRPO 2014-2020). Nominacja za stworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla osób wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej.

Głosowanie została zakończone.
Serdecznie dziękujemy za oddane głosy.

Wyniki plebiscytu w kategorii – Łączą nas… społeczna misja 2024

 

  • Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu
  • Gmina Zakrzewo
  • Powiat Poznański
  • Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej
  • Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska

Doświadczanie ciężkiej choroby, bólu, samotności i strachu odbierają chęć do życia. I choć wielu sądzi, że żadne miejsce nie zastąpi własnego domu, hospicjum stacjonarne z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Pile, zdaje się przeczyć tej teorii. Tu na wsparcie liczyć mogą wymagający opieki seniorzy i osoby zmagające się z nieuleczalnymi chorobami.

 

Ośrodek, prowadzony przez Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, specjalizuje się w opiece długoterminowej i paliatywnej. Podopiecznymi zajmuje się wykwalifikowany, interdyscyplinarny zespół złożony z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, neurologopedy i psychologa. Ważną rolę pełnią także cudowni wolontariusze, którzy są przygotowani do pracy z chorymi. Placówka jest dobrze wyposażona, a sale chorych nowoczesne, dostępne i wygodne.

 

Doceń przedsięwzięcie, które pozwala osobom cierpiącym i znajdującym się w schyłkowym okresie życia zachować godność i spokój. Twój głos się liczy.

 

Więcej o nominowanym projekcie przeczytasz w naszym artykule:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/e-biuletyn/2020/2/zdrowie-w-centrum-uwagi.html


https://tpch.pila.pl

O funduszach przy kawie

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”, to doskonała okazja, aby przybliżyć efekty wdrażania unijnych projektów, w nieco mniej oficjalnej formie. Do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich nominowanych projektów. Na nasze pytania odpowiada Józefa Wiśniewska, wiceprezes Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sł. Bożej Stanisławy Leszczyńskiej.
Rectangle 65
Nasz projekt jest wyjątkowy, bo…

umożliwia pobyt i opiekę w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL) i Hospicjum osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i wymagającym stałej opieki w pobliżu miejsca zamieszkania. Zapewnia jakość i ciągłość opieki.

Największym wyzwaniem przy realizacji projektu było…

zjednanie wolontariuszy i wielu członków społeczeństwa do udziału w przygotowanie jego koncepcji, a następnie napisanie wniosku o dofinansowanie. Wyzwaniem było też uzyskanie niezbędnej kwoty stanowiącej wkład własny do inwestycji.

Radością przy realizacji projektu było…

zakwalifikowanie wniosku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania, szerokie włączenie się społeczeństwa w świadczenie pomocy finansowej i rzeczowej oraz entuzjazm, jaki okazywali wszyscy darczyńcy i uczestnicy przedsięwzięcia.

Nasz największy unijny sukces to…

wykorzystanie w 100% przyznanego dofinansowania z unijnego budżetu na budowę hospicjum stacjonarnego i ZOL. A w szerszym kontekście zjednoczenie się państw członkowskich w solidarnym wyrównywaniu nierówności rozwojowych i jednoczenie narodów.

Wejście Polski do Unii Europejskiej było dla nas…

skokiem cywilizacyjnym i jednocześnie wyrazem umacniania społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście i powiecie, a także szansą na wzmacnianie podstaw demokracji i samorządności lokalnej.

Unia Europejska to dla nas…

szansa na rozwój, dobrobyt, pewniejsza przyszłość i bezpieczeństwo.

Po unijne środki warto sięgać…

ponieważ pozwalają promować organizacje działające w sferze społecznej, a ponadto przyspieszają rozwój i uczą, jak efektywnie podejmować wyzwania.

Ulubione unijne słowa to…

integracja, równość, dobrobyt i solidarność.

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”…

poczucie spełnienia wszystkich, którzy wspierali, realizowali i doświadczyli pomocy medycznej i duchowej dzięki naszemu przedsięwzięciu. To radość, zaskoczenie, ale również wsparcie dla organizacji pozarządowych odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności.