plebiscyt-main-banner-1360-2

„Łączy nas… społeczna misja”

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska

projekt: „Wielkopolskie podwórka” (WRPO 2014-2020). Nominacja za stworzenie sieci świetlic podwórkowych, rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich u najmłodszych oraz dzielenie się harcerską misją.

Głosowanie została zakończone.
Serdecznie dziękujemy za oddane głosy.

Wyniki plebiscytu w kategorii – Łączą nas… społeczna misja 2024

 

  • Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu
  • Gmina Zakrzewo
  • Powiat Poznański
  • Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej
  • Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska

Dzieci i młodzież pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym już na starcie są potencjalnie narażone na większe niebezpieczeństwa niż ich rówieśnicy. Trudniej im odnaleźć się w grupie, trudniej przejmować obowiązki i wchodzić w dorosłe życie. W Wielkopolsce oprócz wsparcia systemowego mogą liczyć na harcerzy.

 

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska przygotował projekt „Wielkopolskie Podwórka” dając dzieciom i młodzieży cały wachlarz możliwości. Warsztaty edukacyjne, muzyczne, plastyczne i angażujące zajęcia terenowe to tylko część z nich. W programie przedsięwzięcia znalazły się też psychoedukacyjne spotkania z rodzicami mające zachęcić do budowania stabilnych i bezpiecznych relacji ze swoimi dziećmi. W ramach projektu odbywały się także przeglądy artystyczne, podczas których młodzież mogła się poznawać, integrować i wzajemnie wspierać, a wychowawcy i wolontariusze wymienić doświadczeniami.

 

Jeśli nie jest Ci obojętny los najmłodszych zagrożonych wykluczeniem społecznym, oddaj głos na działania realizowane przez wielkopolskich harcerzy.

 

Więcej o nominowanym projekcie przeczytasz w naszym artykule:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/e-biuletyn/2018/1/z-ulicy-do-swietlicy.html

 

https://www.zhp.wlkp.pl

O funduszach przy kawie

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”, to doskonała okazja, aby przybliżyć efekty wdrażania unijnych projektów, w nieco mniej oficjalnej formie. Do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich nominowanych projektów. Na nasze pytania odpowiada phm. Joanna Stefańska, zastępca Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ds. organizacyjnych, Szefowa biura, pełnomocnik Komendanta ds. HALiZ.
Rectangle 104
Nasz projekt jest wyjątkowy, bo…

jest skierowany do młodzieży i dzieci z terenu całego województwa. Dzięki projektowi mogliśmy wesprzeć aktywność wielkopolskich dzieci zagrożonych wykluczeniem.

Największym wyzwaniem przy realizacji projektu było…

dotrzymanie kroku beneficjentom w naszych stu świetlicach podwórkowych.

Radością przy realizacji projektu było…

możliwość pokazania podmiotom zewnętrznym jak doskonale działalność harcerska może się odnaleźć w naszej codzienności i jak bardzo odpowiada na zapotrzebowanie społeczne.

Nasz największy unijny sukces to…

wzmacnianie roli Polski w UE. Członkostwo w Unii Europejskiej umożliwiło Polsce pełne uczestnictwo w europejskich strukturach politycznych, co przyczyniło się do zwiększenia wpływu naszego kraju na decyzje podejmowane na szczeblu europejskim oraz wzmocnienia jej pozycji na arenie międzynarodowej.

Wejście Polski do Unii Europejskiej było dla nas…

otwarciem naszej organizacji na resztę Europy. Dzięki wejściu Polski do UE nasi harcerze i harcerki mogli zacząć swobodniej poznawać kultury innych krajów Unii.

Unia Europejska to dla nas…

dalsza możliwość rozwoju i współpracy.

Po unijne środki warto sięgać…

ponieważ stanowią istotne wsparcie dla rozwoju różnych sektorów i obszarów w kraju. Są narzędziem wspierającym Polskę.

Ulubione unijne słowa to…

traktaty, jako dokumenty stanowiące podstawę prawną Unii Europejskiej. Przypominają nam o podstawach współpracy. Drugim słowem jest akcesja – wywołuje miłe wspomnienia przystąpienia Polski do Unii, a także daje nadzieję na dalszy rozwój UE.

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”…

niesamowite wyróżnienie i docenienie naszej pracy na rzecz dzieci i młodzieży.