„Łączy nas… dobry klimat”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

Projekt: W zgodzie z naturą – prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin.
Nominacja za mądrą i szeroką edukację ekologiczną oraz ochronę lokalnej fauny i flory.

Bez edukacji i informacji trudno skutecznie chronić środowisko – z takiego założenia wychodzą członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Od 2009 roku organizacja działa na terenie pięciu powiatów (chodzieskiego, obornickiego, pilskiego, gnieźnieńskiego i wągrowieckiego), stawiając sobie za cel integrację mieszkańców, edukację ekologiczną i utrwalanie dobrych praktyk. Działalność stowarzyszenia stała się przykładem i inspiracją dla całego regionu. Dzięki unijnemu wsparciu i aktywności członków, w gminach Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin powstały malowniczo położone ścieżki edukacyjne. Organizowane były także lekcje i imprezy ekologiczne, kampanie medialne i konkurs fotograficzny. Wszystko po to, aby edukować i uświadamiać.

 

Jeśli Ty też troszczysz się o środowisko naturalne i kształtowanie postaw ekologicznych, a także popierasz aktywność Stowarzyszenia, zagłosuj na projekt Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

 

Więcej o nominowanym projekcie przeczytasz w naszym artykule „Jak godzić człowieka z naturą”.

 

7ryb.pl

O funduszach przy kawie

18 lat obecności Polski w Unii Europejskiej i nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”, to doskonała okazja, aby przybliżyć efekty wdrażania unijnych projektów, w nieco mniej oficjalnej formie. Do rozmowy, zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich nominowanych projektów. Na nasze pytania odpowiedziała Dorota Knopczyńska, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
Nasz projekt jest wyjątkowy bo…

zrodził się z pasji, jest dostępny dla każdego, obejmuje tematykę bardzo istotną dla współczesnego człowieka, przedstawia środowisko, w którym żyjemy, obejmuje obszar dziewięciu gmin zamieszkałych przez blisko 150 tys. mieszkańców. Różnorodność działań sprawia, że efekty będą widoczne jeszcze przez długie lata. To przedsięwzięcie o dużym potencjale, które, choć zrealizowane w Wielkopolsce, jest projektem na miarę Europy.

Największym wyzwaniem przy realizacji projektu było…

spełnienie kwestii formalnych wymaganych przez właściwe instytucje i nadzór nad realizacją, co przy tak szerokim zakresie i różnorodności podejmowanych działań było niezwykle trudne. Udało się dzięki wsparciu włodarzy gmin, zaangażowaniu zarządu stowarzyszenia i pracowników, a także współpracy wielu osób z różnych dziedzin. Na uwagę zasługuje fakt, że cały projekt przygotowaliśmy własnym zespołem.

Radością przy realizacji projektu było to…

spotkanie z wieloma wspaniałymi ludźmi, stawianie czoła wyzwaniom związanym z realizacją projektu w tak szerokim zakresie, zgłębianie wiedzy z nowych obszarów, podejmowanie kolejnych działań i obserwowanie, jak z każdym dniem rodzi się nowa, budząca zainteresowanie infrastruktura.

Największą zmianą w życiu naszego zespołu była…

wyciągnięcie wniosków na przyszłość w zakresie wdrażania rozwiązań ekologicznych w życiu codziennym, w tym szczególnie: systematyczna edukacja ekologiczna, wdrażanie zachowań wpływających na życie przyszłych pokoleń na naszej planecie oraz maksymalna ochrona zasobów naturalnych poprzez podejmowanie ww. działań.

Do tej pory sami realizowaliśmy wiele różnych projektów, zarówno miękkich jak i inwestycyjnych, ale jednak mniejszych. To przedsięwzięcie było dla nas znacznym wyzwaniem pod względem skali, obszaru i działań, jakie podejmowaliśmy. Projekt nauczył nas cierpliwości, ale też otworzył wiele możliwości i poszerzył horyzonty. Jesteśmy bardzo dumni z tej realizacji.

Nasze kolejne przedsięwzięcia to…

opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na następną perspektywę finansową Funduszy Europejskich i zdobycie wystarczającej liczby punktów, by móc ją wdrożyć. Pozwoli to zachować ciągłość działalności stowarzyszenia i umożliwi dalsze korzystanie z unijnych środków. Zależy nam aby poprzez stowarzyszenie środki te trafiały do lokalnej społeczności w ramach różnych działań i zadań, które nie tylko aktywizują i rozwijają gospodarczo potencjał mieszkańców, ale też ich integrują, co łącznie wpływa pozytywnie na wizerunek Wielkopolski na tle kraju i Europy.

Unia Europejska to dla nas…

szansa rozwoju, wspólnota, szerokie horyzonty, dążenie do akceptacji, tolerancji i szacunku, możliwość spotkania wielu ludzi, a przede wszystkim wzajemne inspiracje i doświadczenia na przyszłość.

Bycie Europejczykiem oznacza…

równość, tolerancję, szacunek, rozwój. To powód do dumy.

Ulubione unijne słowa to…

zrównoważony rozwój, równość szans, tolerancja i szacunek, oddolne inicjatywy, nowe możliwości i doświadczenia, fundusze, mieszkańcy jednej wspólnoty.

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE” to…

wyróżnienie, które bardzo nas cieszy, bo promuje działania realizowane przez nasze stowarzyszenie. To także motywacja do realizacji kolejnych projektów, wspieranie innych organizacji i wielka szansa na dalszy rozwój.