Plebiscyt 2022
„ŁĄCZY NAS… INNOWACYJNY BIZNES” 

W tej kategorii wybierzecie m.in. projekty, które przyczyniają się do budowania innowacyjności regionu poprzez wprowadzanie na rynek nowych produktów, usług, a także związane są z rozwojem prac badawczo-rozwojowych.

ENforce Medical Technologies Sp. z o.o.

Projekt: Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa ENforce Medical Technologies sp. z o.o. poprzez inwestycję w infrastrukturę badawczo rozwojową…

HiProMine

Projekt: Opracowanie przełomowej technologii „BIOINSEC”. Nominacja za stworzenie innowacyjnych rozwiązań łączących potencjał natury i współczesnych technologii…

Inwebit Sp. z o.o.

Projekt: „Smart security platform – system podnoszący bezpieczeństwo przestrzeni publicznej”. Nominacja za innowacyjną działalność w zakresie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej…

Visual Sensation Laser Shows & Technologies

Projekt: Rozwój i podniesienie konkurencyjności Visual Sensation Laser Shows & Technologies dzięki innowacyjnym inwestycjom – II Etap…

DC Centrum Sp. z o.o.

Projekt: VR Inkubator – miejsce realizacji działań na rzecz rozwoju MŚP i wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu. Nominacja za szerokie zastosowanie wirtualnej…

Wyniki: