„Łączy nas… innowacyjny biznes”

Trol InterMedia Sp. z o.o.

Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Trol InterMedia sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej Platformy eGmina. Nominacja za stworzenie przejrzystego i prostego w obsłudze serwisu internetowego dedykowanego instytucjom publicznym.

Niemal każdego dnia korzystamy ze stron administracji publicznej, poszukując ważnych informacji bądź rozwiązując istotne dla nas sprawy. Cenimy sobie przy tym nie tylko łatwość dostępu do danych, ale także ich przejrzystość i sposób prezentacji. Z nowoczesnymi rozwiązaniami przychodzi firma Trol InterMedia sp. z o.o., która przy wykorzystaniu unijnych środków stworzyła serwis internetowy dedykowany instytucjom publicznym. Rozwiązanie, wykonane w innowacyjnej technologii, umożliwia m.in. zainstalowanie portalu na telefonie. Jest bezpieczne, stabilne i proste w obsłudze. Każdy klient – docelowo samorząd – otrzymuje pełen zestaw modułów: aktualności, kalendarz, newsletter, galerie czy system banerowy. Szybkość działania, łatwość dostępu czy udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami – niczego tutaj nie brakuje. Zatem jeżeli cenisz sobie możliwość szybkiego i prostego sposobu na załatwianie spraw urzędowych i idziesz z duchem czasu, zagłosuj na projekt Trol InterMedia Sp. z o.o.

 

Więcej o nominowanym projekcie przeczytasz w naszym artykule: Dostępny w dwóch kliknięciach

 

www.trol.pl

O funduszach przy kawie

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”, to doskonała okazja, aby przybliżyć efekty wdrażania unijnych projektów, w nieco mniej oficjalnej formie. Do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich nominowanych projektów. Na nasze pytania odpowiedział Sebastian Sikora, Członek Zarządu Trol InterMedia.
Nasz projekt jest wyjątkowy bo…

poprawia jakość życia wielu osób: pracowników i pozostałych użytkowników portali samorządowych; mieszkańców, turystów i przedsiębiorców. Dzięki zastosowanej, innowacyjnej technologii PWA od Google, komunikacja samorządów z odbiorcami uzyskuje nowy, nieosiągalny dotychczas poziom.

Największym wyzwaniem przy realizacji projektu było…

pionierskie wdrożenie innowacji technologicznych i procesowych na polskim rynku jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwaniem było również dostarczenie oprogramowania, które zapewni regularne aktualizacje do wymogów prawnych i technologicznych oraz redukcja kosztów i skrócenie czasu wdrożenia do minimum.

Radością przy realizacji projektu było to…

wizja stworzenia innowacyjnej na polskim rynku platformy do budowy i obsługi portali JST, która spełnia wymogi dostępności cyfrowej, wspiera przepływ informacji i jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, które pozwala na wyrównanie szans w dostępie do informacji.

Największą zmianą w życiu uczestników/mieszkańców/naszego zespołu był…

możliwość otrzymania błyskawicznego powiadomienia o nowej informacji samorządowej z opcją interakcji. Ponadto łatwiejsza wymiana komunikatów między jednostkami w ramach multiportali.

Nasze kolejne przedsięwzięcia to…

uruchomienie struktury Multiportali, która obejmuje wszystkie jednostki podległe w obrębie danego samorządu oraz integracja platform z modelami językowymi AI. Dzięki integracji platformy z mechanizmami uczenia maszynowego możemy zapewnić jeszcze większy komfort pracy redaktorów oraz zapewnić wsparcie np. w zakresie tłumaczeń treści na inne języki czy w generowaniu opisów grafik i zdjęć, zgodnie z wymogami WCAG 2.1.

Unia Europejska to dla nas…

duże wsparcie w rozwoju i wdrożeniach innowacji i badań co przekłada się na powstawanie nowych usług i produktów rozwiązujących problemy oraz spełniających potrzeby naszych klientów.

Bycie Europejczykiem oznacza…

możliwość wprowadzania nowoczesnych rozwiązań we własnym otoczeniu, które oddziałują również na korzyść całego społeczeństwa oraz przyczyniają się do wyrównania szans, rozwoju regionów i podnoszenia jakości życia.

Ulubione unijne słowa to…

integracja, innowacja i rozwój.

Nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE” to…

ogromne wyróżnienie i docenienie wizji oraz wielomiesięcznej pracy całego zespołu nad usługą 2ClickPortal Cloud powstałą w ramach projektu eGmina, z której obecnie korzysta ponad 800 JST w Polsce.