Plebiscyt 2022
„ŁĄCZY NAS… ARCHITEKTURA I KULTURA”

W tej kategorii wybierzecie m.in. .projekty związane z rewitalizacją przestrzeni miejskich, a także przedsięwzięcia związane z nową infrastrukturą kulturalną i rozwojem turystyki w regionie.

Miasto Poznań

Projekt: Centrum Szyfrów Enigma. Nominacja za wspaniałą promocję historii kryptologii i stworzenie atrakcyjnego muzeum narracyjnego dla odwiedzających w każdym wieku… 

Gmina Czempiń

Projekt: „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta…

Gmina Pleszew

Projekt: „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto”. Nominacja za połączenie industrialnych tradycji z nowoczesnym designem i wyjątkowość…

Gmina Rokietnica

Projekt: „Rozbudowa Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy”. Nominacja za stworzenie miejsca przyjaznego uczniom, nowoczesny design i nowatorskie rozwiązania przyjazne środowisku…

Polski Teatr Tańca w Poznaniu

Projekt: „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem”… 

Wyniki: