Plebiscyt 2022
„ŁĄCZY NAS… SPOŁECZNA MISJA”

W tej kategorii wybierzecie m.in. projekty związane z aktywizacją społeczno-zawodową i edukacją mieszkańców, a także promujące profilaktyką zdrowotną.

Fundacja Dom Autysty

Projekt: „Razem do samodzielności – kompleksowe wsparcie osób z autyzmem i ich opiekunów”. Nominacja za wrażliwość społeczną, stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przystani…

Fundacja „Akceptacja”

Projekt: „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”. Nominacja za przełamywanie stereotypów dotyczących osób transpłciowych, walkę z dyskryminacją…

Klub Seniora w Przemęcie

Projekt: „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”. Nominacja za stworzenie miejsca, w którym sztuka łączy się z wrażliwością i otwartością na drugiego człowieka…

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Projekt: „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i…

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Pleszewie

Projekt: „Aktywna integracja w domu św. Alberta – pokonać bezdomność!”. Nominacja za nadzieję i pomocną dłoń wyciągniętą wobec osób, które znalazły się za…

Wyniki: