Plebiscyt 2023
„ŁĄCZY NAS… SPOŁECZNA MISJA”

W tej kategorii wybierzecie m.in. projekty związane z aktywizacją społeczno-zawodową i edukacją mieszkańców, a także promujące profilaktyką zdrowotną.

Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum

Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum za działania w projekcie „Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Nominacja za utworzenie przedszkola i bezpiecznej przestrzeni dla dzieci w spektrum autyzmu…

Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi

Projekt: Przystanek WTZ. Nominacja za wrażliwość społeczną i kompleksowe wsparcie na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami…

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

Projekty: Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych; Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w mieście Lesznie. Nominacja za kompleksową działalność opiekuńczo-medyczną na rzecz seniorów i niesamodzielnych mieszkańców miasta

Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis Sp. z o.o.

Projekt: „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i…

Wyniki: