Plebiscyt 2023
„ŁĄCZY NAS… INNOWACYJNY BIZNES” 

W tej kategorii wybierzecie m.in. projekty, które przyczyniają się do budowania innowacyjności regionu poprzez wprowadzanie na rynek nowych produktów, usług, a także związane są z rozwojem prac badawczo-rozwojowych.

BARS Halina Kalemba

Projekt: Prozdrowotne czekolady nowej generacji z firmy BARS Halina Kalemba. Nominacja za nowatorskie działania w branży cukierniczej…

Trol InterMedia Sp. z o.o.

Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Trol InterMedia sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej Platformy eGmina. Nominacja za stworzenie przejrzystego i prostego w obsłudze serwisu internetowego dedykowanego instytucjom publicznym…

ITA sp. z o.o. sp. k.

Projekt: „Smart security platform – system podnoszący bezpieczeństwo przestrzeni publicznej”. Nominacja za innowacyjną działalność w zakresie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej…

Ando Tech Sp. z o.o.

Projekt: Opracowanie prototypów maszyn rolniczych poprzez przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych i zgłoszenie do patentu innowacyjnych w skali świata produktów Nominacja za opracowanie prototypów nowoczesnych maszyn rolniczych…

Pikralida sp. z o.o.

Projekt: Utworzenie laboratorium B+R leków supergenerycznych. Nominacja za rozwój nowoczesnych formulacji leków z wykorzystaniem zaawansowanych technologii…

Wyniki: