Plebiscyt 2023
„ŁĄCZY NAS… ARCHITEKTURA I KULTURA”

W tej kategorii wybierzecie m.in. .projekty związane z rewitalizacją przestrzeni miejskich, a także przedsięwzięcia związane z nową infrastrukturą kulturalną i rozwojem turystyki w regionie.

Projekt: Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji. Nominacja za konsekwentną i efektywną rewitalizację miejskiej przestrzeni przyjaznej mieszkańcom…

Gmina Zduny

Projekt: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach Nominacja za spektakularną rewitalizację Kaflarni i przywrócenie pamięci o dawnej sztuce rzemiosła…

Gmina Szamotuły

Projekt: Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych poprzez: modernizację rynku i Parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach. Nominacja za wielofunkcyjną rewitalizację miasta…

Miasto Puszczykowo

Projekt: Rewitalizacja willi „Mimoza” na cele społeczno-kulturalne”. Nominacja za udaną rewitalizację willi „Mimoza” i stworzenie przestrzeni do społecznej aktywności mieszkańców…

Gmina Wieleń

Projekt: Rewitalizacja szansą rozwoju gminy Wieleń. Nominacja za ożywienie miejskiej przestrzeni, nowoczesny design i kompleksową rewitalizację wspierającą aktywność społeczną mieszkańców…

Wyniki: