Archiwa: Plebiscyt Projekty

 • Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska

  Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska

  ← Wróć„Łączy nas… społeczna misja”Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolskaprojekt: „Wielkopolskie podwórka” (WRPO 2014-2020). Nominacja za stworzenie sieci świetlic podwórkowych, rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich u najmłodszych oraz dzielenie się harcerską misją. Wyniki plebiscytu w kategorii – Łączą nas… społeczna misja 2024   Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu Gmina Zakrzewo Powiat Poznański…

 • Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej

  Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej

  ← Wróć„Łączy nas… społeczna misja”Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiejprojekt: „Budowa hospicjum stacjonarnego z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej” (WRPO 2014-2020). Nominacja za stworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla osób wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej. Wyniki plebiscytu w kategorii – Łączą nas… społeczna misja 2024   Fundacja…

 • Powiat Poznański

  Powiat Poznański

  ← Wróć„Łączy nas… społeczna misja”Powiat Poznańskiprojekt: „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego” (WRPO 2007-2013). Nominacja za wrażliwość społeczną i stworzenie pierwszego w Polsce Parku Orientacji Przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących. Wyniki plebiscytu w kategorii – Łączą nas… społeczna misja 2024   Fundacja…

 • Gmina Zakrzewo

  Gmina Zakrzewo

  ← Wróć„Łączy nas… społeczna misja”Gmina Zakrzewoprojekt: „Razem dla mieszkańców Gminy Zakrzewo – utworzenie Klubu Seniora i wsparcie dla rodzin!” (WRPO 2014-2020). Nominacja za wspieranie seniorów w realizacji ich pasji oraz pomoc w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego. Wyniki plebiscytu w kategorii – Łączą nas… społeczna misja 2024   Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w…

 • Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu

  Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu

  ← Wróć„Łączy nas… społeczna misja”Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniuprojekt: „Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej” (WRPO 2014-2020). Nominacja za kompleksową pomoc dla dzieci i młodzieży z rozpoznaną chorobą nowotworową. Wyniki plebiscytu w kategorii – Łączą nas… społeczna misja 2024   Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w…

 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

  ← Wróć„Łączy nas… architektura i kultura”Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskiprojekt: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” (WRPO 2014-2020). Nominacja za popularyzację idei oglądania filmów w małych miejscowościach. Wyniki plebiscytu w kategorii – Łączą nas… architektura i kultura 2024   Gmina Koźmin Wielkopolski Gmina Miejska Turek Gmina Piła Miasto Leszno Muzeum Archeologiczne…

 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

  Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

  ← Wróć„Łączy nas… architektura i kultura”Muzeum Archeologiczne w Poznaniuprojekt: „Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu” (WRPO 2007-2013). Nominacja za udostępnienie szerokim gremiom mieszkańców Poznania oraz przyjezdnym turystom zbiorów historycznych opowiedzianych w przystępny sposób. Wyniki plebiscytu w kategorii – Łączą nas… architektura i kultura 2024   Gmina Koźmin Wielkopolski Gmina Miejska Turek Gmina Piła Miasto…

 • Miasto Leszno

  Miasto Leszno

  ← Wróć„Łączy nas… architektura i kultura”Miasto Lesznoprojekt: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Udział w kulturze warunkiem rewitalizacji społecznej Leszna” (WRPO 2014-2020). Nominacja za modelową rewitalizację i nadanie nowych funkcji społeczno-kulturalnych bibliotece. Wyniki plebiscytu w kategorii – Łączą nas… architektura i kultura 2024   Gmina Koźmin…

 • Gmina Piła

  Gmina Piła

  ← Wróć„Łączy nas… architektura i kultura”Gmina Piłaprojekty: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy – II etap” (JESSICA) i „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” (WRPO 2014-2020). Nominacja za kompleksowe podejście do rewitalizacji w postaci łączenia różnych źródeł wsparcia unijnego (dotacji i pożyczki).…

 • Gmina Miejska Turek

  Gmina Miejska Turek

  ← Wróć„Łączy nas… architektura i kultura”Gmina Miejska Turekprojekt: „Turek – miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej” (WRPO 2007-2013). Nominacja za pielęgnowanie i promocję lokalnego dziedzictwa związanego z życiem i twórczością Józefa Mehoffera. Wyniki plebiscytu w kategorii – Łączą nas… architektura i kultura 2024  …